Мукосєєв Володимир Миколайович

Доцент кафедри будівельних конструкцій, кандидат технічних наук

Е-mail: muksvn@gmail.com
ResearcherID: Z-2271-2019
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5781-4721
Scholar.google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=n5FMtGIAAAAJ

Народився 7 лютого 1956 року у м. Катакурган. Узбекистан.
1976 – 1981 навчання в Самаркандському державному архітектурно-будівельному інституті (СамДАБІ) на факультет ПЦБ.
1981 – 1984 працював на посадах інженера, старшого інженера, завідувачем конструкторським відділом в «Проектно-експериментальній майстерні СамДАБІ».
1984 – 1988 навчання в аспірантурі ЦНДІБК ім. Кучеренко у м. Москва, спеціальність «Будівельні конструкції будівель та споруд».
1988 – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.23.01 на тему «Прочность и напряженно-деформированное состояние балок и опирающихся на них стен».
1988 – 1991 працював на посадах асистент кафедри «Архітектура ПЦБ» СамДАБІ, з 1989 року - старший викладач.
1991- доцент кафедри будівельних конструкцій у Сумському національному аграрному університеті.
Основні навчальні дисципліни: « Архітектура ПЦБ», «Залізобетонні та кам'яні конструкції», «Металеві конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», «Механіка ґрунтів, основи і фундаменти», «Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ», «Підсилення та реконструкція будівель та споруд».
Напрям наукових досліджень: Напружено-деформований стан і міцність будівельних конструкцій, грунтів основ і фундаментів промислових та цивільних споруд.
Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика: Розробка програм розрахунків напружено-деформованого стану і міцності будівельних конструкцій, грунтів основ фундаментів в оболонці EXCEL, обстеження технічного стану і чисельне моделювання роботи будівель та споруд.
Підвищення кваліфікації (стажування): НУБіП. Навчально-науковий інститут післядипломної освіти. «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». Київ-2015.