Гасій Григорій Михайлович

Завідувач кафедри будівельного виробництва
доктор технічних наук, доцент
E-mail: gasiigm@gmail.com
Web of Science: C-2857-2016
ORCID: 0000-0002-1492-0460
Scopus Author ID: 56996150700
h-index (Scopus) = 4
h-index (Google Academy) = 15
Стипендіат Кабінету Міністрів України.
Закінчив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальностями «Промислове та цивільне будівництво» та «Економіка підприємства».
Згодом працював на виробництві, а також у різні часи на посадах асистента, старшого викладача, доцента та старшого наукового співробітника Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.
Автор наукового проекту, який переміг у конкурсі наукових робіт молодих учених Міністерства освіти і науки України, 2017 рік.
Керував держбюджетною науковою темою для молодих учених, 2017–2019 роки.
Знання мов: англійська на рівні В2 (сертифікат від Pearson).
Основні навчальні дисципліни: «Організація будівництва», «Основи організації будівельного виробництва», «Технологія будівельного виробництва» тощо.
Напрям наукових досліджень: створення ресурсоекономних конструктивних рішень для будівель і споруд, а також енергоощадних технологій виробництва.
Підвищення кваліфікації (стажування): Словацький технологічний університет в Братиславі, 2018 рік.

Основні наукові праці: опубліковано більше 160 праць, у тому числі монографії, рекомендації до проектування, статті у фахових виданнях України та інших держав, матеріали конференцій, патенти України. Значна кількість праць опубліковано за кордоном, у тому числі у виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.
Основні наукові доповіді: на міжнародних конференціях і розширених наукових семінарах у провідних установах України, Європейського Союзу та інших країн, зокрема, Словацькому технологічному університеті в Братиславі (Братислава, Словаччина), Університеті будівництва та архітектури «Любен Каравелов» (Софія, Болгарія), Бранденбургському технологічному університеті (Котбус, Німеччина), Ченстоховському політехнічному університеті (Ченстохова, Польща), Університеті архітектури, будівництва та геодезії (Софія, Болгарія), Азербайджанському університеті архітектури та будівництва (Баку, Азербайджан) тощо.

Наукові  праці

2018-2019 н.р.

Стороженко Л.І. Дослідження просторової роботи та напружено-деформованого стану нової структурно-вантової сталезалізобетонної конструкції / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Промислове будівництво та інженерні споруди. — 2018. — № 1. — С. 19-22.

Гасій Г. М. Просторові структурно-вантові сталезалізобетонні конструкції: монографія / Г. М. Гасій — Полтава: ТОВ «АСМІ», 2018. — 347 с.

Керівник держбюджетної наукової роботи молодих учених «Нові універсальні ресурсоекономні конструктивні рішення покриттів великопролітних будівель і споруд та енергоощадна технологія їх зведення»

2019-2020 н.р.

Hudz S. Plastic bearing capacity of the steel element cross-section by internal forces combination and restraint / S. Hudz, G. Gasii, A. Нasenko, V. Dariienko // Academic journal. Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. — № 2(53). — P. 73-78.

Gasii G. Testing of the combined structural elements of support of a mine opening / G. Gasii O. Hasii V. Klimenko // E3S Web Conf. — 2020. — Volume 168. — 00028.

  2020-2021 н.р.

Гудзь С. А. Розвинена модель розрахунку сталевих розкріплених елементів на стійкість при сумісній дії поперечного згину та кручення / С. А. Гудзь, Г. М. Гасій, В. В. Дарієнко // Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини. — Одеса: ОДАБА, 2020. — № 24. — С. 43-52.

Gasii G. Full changing of the load-bearing wall of the bunker’s building of the coal mine / G. Gasii, V. Shushkevych, O. Hasii, O. Telichenko // E3S Web Conf. — 2020. — vol. 201. — 01031.