Нагорний Микола Васильович

Кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України E-mail: stroifakultet@gmail.сom Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=y9mBOHIAAAAJ Researcher ID: X-9116-2018 Scopus Author ID: 57212660371; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212660371 Народився 04 червня 1948 року Трудову діяльність почав з 1966 року токарем в котельному цеху заводу ім. Фрунзе. З 1967 -1969 рр. служба в армії. З 1969 року навчання в Сумському технікумі, потім в Харківському … Continue reading Нагорний Микола Васильович