Верещака Сергій Михайлович

 

Дата народження: 01.05.1959

E-Mail: vereshaka.sm@gmail.com

Phone (cell): +38  099  033 90 93

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5369-3689
Schoolar https://scholar.google.com.ua/citations?user=lJvi9zcAAAAJ&hl=ru

Професійний досвід:

 1. У 1981 році закінчив з відзнакою Харківський інженерно-будівельний інститут за фахом “Промислове та цивільне будівництво”.
 2. Кандидат технічних наук з 1987 року. Дисертацію за спеціальністю «Будівельна механіка» захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського авіаційного інституту. Вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної механіки отримав в 1992 році.
 3. Доктор технічних наук з 2010 р Докторську дисертацію за спеціальністю «Механіка деформованого твердого тіла» захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем машинобудування ім. А.Н. Підгорного НАН України. Тема докторської дисертації: «Нелінійне деформування і стійкість багатошарових елементів конструкцій з дефектами структури». Вчене звання професора по кафедрі опору матеріалів і машинознавства отримав в 2013 році.
 4. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 30 років 8 місяців.
 5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації:
  25.06.1990 р. –  07.10.1991 р. – старший викладач кафедри теоретичної та прикладної механіки Сумського сільськогосподарського інституту;
 08.10.1991 р. – 14.02.1995 р. – доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки Сумського сільськогосподарського інституту;
 

01.09.1997 р. –  06.07.2001 р.

 

 

09.07.2001 р. – 31.08.2002 р.

 

– доцент кафедри теоретичної та прикладної механіки і декан будівельного факультету Сумського державного аграрного університету;

 

– доцент кафедри опору матеріалів Сумського дер-ного університету;

 

 

01.09.2005 р. – 09.01.2006 р.

 

10.01.2006 р. – 15.02.2009 р.

 

16.02.2009 р. -31.12.2011 о.

 

01.01.2012 г. –

 

 

 

– доцент кафедри опору матеріалів і машинознавства Сумського державного університету;

 

– декан механіко-математичного факультету Сумського дер-ного університету;- доцент кафедри опору матеріалів і машинознавства Сумського державного університету;

 

– професор кафедри опору матеріалів і машинознавства Сумського державного університету.

 

 1. Основні навчальні курси:

– окремі розділи вищої математики,

– будівельна механіка,

– опір матеріалів,

– механіка композиційних матеріалів.

Крім того, проводилася розробка навчальних посібників і методичних матеріалів, керівництво випускними кваліфікаційними роботами фахівців і магістрів. Підготовлено матеріали для студентів, які навчаються за дистанційними технологіями.

 1. Підготував 4 кандидатів технічних наук за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин. Проводилась і проводиться науково-дослідницької робота по виконанню бюджетних наукових тем, так і господарських договорів.
 2. Сфера наукових інтересів: розрахунок і проектування багатошарових просторових конструкцій з композиційних матеріалів з дефектами структури матеріалів, включаючи завдання конструкційної міцності і створення методик визначення граничного внутрішнього тиску багатошарових циліндричних оболонок а також теоретичні та експериментальні дослідження напруженого і граничного стану склопластикових труб в зонах фланцевих , бандажних і муфтових з’єднань.

Основні науково-методичні та наукові публікації

 1. Верещака С.М. Нелинейное деформирование и устойчивость многослойных элементов конструкций с дефектами структуры / Верещака С.М. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2009. – 286 с.
 2. Верещака С.М. Механика композиционных материалов: учебное пособие / Верещака С.М. – Сумы: Сумский государственный университет, 2013. – 160 с.
 3. Верещака С.М. Устойчивость многослойных цилиндрических оболочек с межфазными дефектами структуры / С.М.Верещака // Вестник Национального технического университета  «КПИ».   Серия:  Машиностроение,   2006.  – № 49. – С. 10 – 17.
 4. Верещака С.М. Один вариант уравнений устойчивости оболочек слоистой структуры с межфазными дефектами / С.М.Верещака // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – Тематический выпуск: Динамика  и  прочность  машин.  – Харьков:  НТУ “ ХПИ”. – 2006.– №32. – С. 54 – 60.
 5. Vereshchaka S.M. Buckling stability of multilayer plates and shells with interfacial structural defects under axial compression / S.M. Vereshchaka // Mechanics of Composite Materials. – 2007. – Vol. 43, № 4. – P. 345 – 358 (индексируется базою данных SCOPUS).
 6. Верещака С.М. Упругие постоянные и обобщенные характеристики жесткости материала слоистой структуры / С.М.Верещака // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – Тематический выпуск: Динамика  и  прочность машин. – Харьков: НТУ  “ХПИ”.  –  2008. – №36. – С. 29 – 40.
 7. Верещака С.М. Экспериментальные исследования многослойных цилиндров на действие внутреннего гидростатического давления / С.М.Верещака, Д.А.Жигилий //Вестник Сумского государственного университета. Серия “Технические науки”. – 2008. – №1. – С. 54 – 61.
 8. Верещака С.М. Несущая способность комбинированных баллонов высокого давления / С.М.Верещака, А.В.Стрелец, Д.А.Жигилий // Вестник Национального технического университета «КПИ».  Серия:  Машиностроение,  2009.  – № 56.  – С. 62 – 71.
 9. Верещака С.М. Анализ напряжённого состояния многослойного полого цилиндра при действии внутреннего давления / С. М. Верещака, І. Т. Караш // Вестник Сумского государственного  университета.   Серия “Технические науки”.   –  2010. –  № 3. – C. 7–19.
 10. Верещака С.М. Прочность многослойного полого цилиндра с дефектами структуры / С. М. Верещака, И. Т. Караш // Вестник Сумского государственного университета. Серия “Технические науки”. – 2011. – № 1. – C. 70-83.
 11. Верещака С.М. Моделирование одностороннего контакта металлической и стеклопластиковой оболочек / С. М. Верещака, А. В. Стрелец, И. Т. Караш //Вестник СевНТУ. Серия “Механика, энергетика, экология”: сборник научных работ. – Севастополь. – 2011. – Вып. 120. – C. 304 – 305.
 12. Верещака С.М. Напряженно-деформированное состояние многослойного плоского кривого бруса при изгибе с учетом идеального и неидеального контакта между слоями / С. М. Верещака, И. Т. Караш // Вестник Сумского государственного университета. Серия “Технические науки”. – 2012. – №3. – C. 105 – 120.
 13. Верещака С.М. Конструкционная прочность торообразных баллонов высокого давления / С. М. Верещака,  Д. А. Жигилий,     И. Т. Караш, А. В. Дейнека  // Вестник СевНТУ. Серия  “Механика, энергетика, экология”: сборник научных работ. – Севастополь. – 2012. – Вип. 133. – C. 329 – 334.
 14. Vereshchaka S.M. Experimental study of   thin-walled    structural  fiberglass  elements / S. M. Vershchaka, E. T. Karash // Копрессорное и энергетическое машиностроение. – 2012. – №2(28). – C.24-29.
 15. Верещака С.М. Исследование механических свойств стеклопластикового цилиндра с межслойными     дефектами   структуры  /І. Т. Караш, Д. А. Жигилий, А.В. Дейнека // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2012. – №3(29). – C. 32-34.
 16. Верещака С.М. Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы неоднородной структуры по толщине с учетом идеального контакта между слоями / С.М. Верещака, А.В. Дейнека, Ю.В. Мороз, А.В. Шулумей // Вестник Сумского государственного университета. Серия “Технические науки”. – 2013. – № 4. – C. 136 – 149.
 17. Vereshchaka S.M. Thermal stress state of impeller seal made from composite material / A.V. Deineka, S.M. Vereshchaka // Applied Mechanics and Materials. Vol. 630. – 2014. – p. 326-333(индексируется базою данных SCOPUS).
 18. Верещака С.М. Термоупругое напряженное состояние многослойной трубы с защитным слоем из дюралюминия и углепластика / С.М. Верещака, А.В. Дейнека // Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – Тематический выпуск: Інформатика и моделирование. – Харьков: НТУ “ХПИ”. – 2014. – № 57. – C. 19 – 31.
 19. Верещака С.М. Расчет на прочность стеклопластиковых труб в зоне фланцевих соединений /С.М.Верещака, В.В.Данильцев, Д.А.Жигилий //Машиноведение. – 2013. – №1 – 2. – С. 9 – 13.
 20. Верещака С.М. Прочность локальных дефектных участков стальных трубопроводов с ремонтным   бандажом  из  стеклопластика  /С.М.Верещака, Д.О.Жигилий, В.В.Данильцев, А.В.Дейнека // Компрессорное  и  энергетическое  машиностроение. – 2015. –  № 3 (41). – С. 7 – 14.
 21. Верещака С.М. Прочность бандажного и муфтового соединений стеклопластиковых труб /С.М.Верещака, В.В.Данильцев //Вестник Национального технического университета “ХПИ”. – Тематический выпуск: Динамика  и  прочность машин. – Харьков: НТУ. – 2015. – № 55. – С. 35 – 42.
 22. Vereshchaka S.M. Stress State of Sealing Ring of Composite Material with the Specified Physical and Mechanical Characteristics /V. V. Danil’tsev, S. M. VereshchakaA. V. Deineka //Strength of Materials. New York, USA: Spinger.– May 2016, Vol. 48, № 3. – P. 371–374(индексируется базою данных SCOPUS).
 23. Верещака С.М. Физико-механические характеристики уплотнительного кольца рабочего колеса центробежного насоса из композиционного материала / С.М.Верещака, В.В.Данильцев // Вестник машиностроения. – 2017. – №4. – С. 11 – 18 (индексируется базою данных SCOPUS).
 24. Верещака С.М. Определение прочности кольцевых образцов из стеклопластика на основе метода разрезного диска / С.М.Верещака, Д.А.Жигилий, В.В.Данильцев // Вестник машиностроения. – 2019. – №12. – С. 25 – 33 (индексируется базою данных SCOPUS).