Силабуси навчальних дисциплін

1 курс

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Історично-філософські студії

Громадянська освіта

Вища математика

Нарисна геометрія

Основи теорії споруд

Будівельне мтеріалознавство та основи геодезії

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування

Архітектурна та об’ємно-просторова композиція

 

2 курс

Фізичне виховання

Основи теорії споруд

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування

Об’ємно-просторова композиція

Матеріалознавство

Конструкції будівель та споруд (2 курс)

Архітектурна композиція

Основи та методи архітектурного проектування

Іноземна мова

Архітектурна графіка

Компютерна графіка в архітектурному проектуванні

 

3 курс

Інформатика та основи компютерного моделювання

Основи екології

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування

Типологія будівель та споруд

Конструкції будівель та споруд (3 курс)

Технологія будівництва

Історія архітектури та містобудування

Будівельна фізика

Архітектурна графіка

Ландшафтна архітектура

Основи архітектурного інтер’єру

Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні

4 курс

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування

Основи містобудування

Дизайн архітектурного середовища

Будівельна фізика

Інженерне обладнання будівель

Інженерний благоустрій територій і транспорт

Основи економіки будівництва

Ефективні сучасні матеріали і конструкції*

Комп’ютерне моделювання

Будівельний практикум*

Основи організації будівельного виробництва*

Реконструція міської забудови*

 

1 курс с.т.

Безпека праці

Основи архітектурної та комп’ютерної

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування (1 ст)

Історія архітектури та містобудування

Теорія архітектури, ландшафтного дизайну і типологія будівель

Основи архітектурної композиції

Конструкції будівель та споруд

Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні (ст)

Конструкції будівель та споруд (1 курс _СТ_)

2 курс с.т.

Рисунок, живопис, скульптура

Архітектурне проектування (2 ст курс)

Архітектурно-будівельна фізика

Історія архітектури України

Інженерне обладнанння будівель і споруд

Дизайн архітектурного інтер’єру

 

Дизайн архітектурного середовища

Архітектурне робоче проектування*

Реконструція міської забудови*

Основи містобудування в архітектурі