ПРОЕКТИ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ПРОЕКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Першого рівня вищої освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Кваліфікація: бакалавр будівництва