На будівельному факультеті 9 травня 2022 р. відбулося засідання проектної групи та групи забезпечення зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС «Магістр».
На засіданні було проаналізовано звіти ЕГ та ГЕР та надані відповіді на зауваження експертної групи та членів галузевої експертної ради за галуззю 19 «Архітектура та будівництво». Аналіз зауважень передбачається оформити у вигляді аналітичного звіту для розгляду на Раді якості СНАУ. Сформульовано план заходів з усунення зауважень експертів та членів галузевої ради та вирішено врахувати рекомендації Національного агентства до закладу вищої освіти.
Значну кількість зауважень та побажань враховано при складанні ОПП на 2022-23 н.р.