Факультет проводить підготовку бакалаврів та магістрів денною та заочною формою навчання зі спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.

Термін навчання: