20 жовтня 2023 року було проведено відкриту зустріч зі студентами 1 року навчання освітнього ступеня Магістр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія з питань академічної доброчесності в контексті підготовки кваліфікаційних робіт, написання курсових робіт, рефератів, тощо.

Зустріч проводили гарант освітньої програми  Наталія Срябняк та завідувачка випускової кафедри будівельних конструкцій Людмила Циганенко.

Академічна доброчесність – є однією з найважливіших цінностей для випускників факультету будівництва та транспорту та відіграє важливу роль у формуванні високих стандартів професійної етики та відповідальності.

Обговорення актуальних питань академічної доброчесності допомагає підвищити якість навчання та розуміння відповідальності за використання текстових запозичень або розробок.
Ця зустріч була відзначена здобувачами освіти як вчасною, необхідною для отримання інформації щодо вимог з написання текстів курсових робіт, рефератів та кваліфікаційної роботи, конструктивними діалогами та активною участю студентів, і вона сприяє підвищенню рівня академічної доброчесності серед майбутніх фахівців.