Матеріали запозичено з сайту http://surl.li/dilvn

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (лист МОН № 1/9-650 від 23.10.2018 року)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

Про рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення   в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях, тощо) (лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 року)

Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ:методичні поради / Л.Савенкова, С.Чуканова. – К.: УБА, 2016.

Рекомендації щодо принципів академічної доброчесності (укладено підкомісією 303 “Академічна доброчесність” Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення якості вищої освіти Науково-методичної ради МОН у 2016 р.)