Методичні рекомендації  для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Методичні_вказівки_з_академічної_доброчесності_та_Глосарій_для_закладів_вищої_освіти