РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Для викладача, особливо на старті навчання студента дуже важливо проводити заходи на регулярній основі стосовно доброчесності в майбутньому навчанні студента.

Вам як викладачам відведена важлива роль у залученні студентів до обговорення, чому академічна доброчесність важлива. Впродовж занять, які планується провести, необхідно розширити розуміння
студентами академічної доброчесності.

Важливо, щоб кожна академічна група протягом тижня була залучена як мінімум до одної дискусії з академічної доброчесності. Рекомендовано 15-20 хвилин часу на парі (можливо і більше) приділити
висвітленню питань академічної доброчесності. Вкрай важливо зробити студентів активними учасниками цієї дискусії, підтримати їх самостійні роздуми, обґрунтування, надати інформацію, що може бути корисною
для них, зокрема: Пояснення, що таке плагіат, необ’єктивне оцінювання, фальсифікація чи інші порушення, роз’яснити, що означає академічна етика , конфлікт інтересів, як його можна уникнути. Для прикладів можна використати процедури, описані у нормативній базі СНАУ. Для допомоги пропонуємо вам серію матеріалів, які можна використати під час підготовки та під час занять (відео), пославшись на
авторство, звичайно.

Це матеріали, отримані від партнерів у проєкті ACADEMIC IQ, а також відео, що є у відкритому доступі від представників академічної спільноти, агенцій із забезпечення якості ( QAA) тощо.

Це лінки на тривалі вебінари, які можна переглянути і взяти за основу, можна використати якийсь елемент відео для пояснення студентам.

https://www.youtube.com/watch?v=0qOrDesHH0Q

https://www.youtube.com/watch?v=TYtYgZDEVpE

https://www.youtube.com/watch?v=cZMrTb3VOEc

https://www.youtube.com/watch?v=653fbh375AQ

https://www.youtube.com/watch?v=NHNW4xZ7Lcw

Це лінки на короткі відео українською мовою:

https://www.youtube.com/watch?v=dzuSWmS5elA&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=WbtyH7880QE

https://www.youtube.com/watch?v=ZCtO-otEV6w

https://www.youtube.com/watch?v=EuADvoUAe2U

https://www.youtube.com/watch?v=thllGN7Xssg

Посилання  на короткі відео англійською мовою:

https://www.youtube.com/watch?v=4aCRYFzhlBY

https://www.youtube.com/watch?v=qYs2_Mb4fjs

https://www.youtube.com/watch?v=xSfmWIlEhSg

https://www.youtube.com/watch?v=wIxaQe_fctM

https://www.youtube.com/watch?v=gLPFLzBhYlw

https://www.youtube.com/watch?v=dRRUeCEUm5E