СРІБНЯК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Доцент кафедри будівельних конструкцій, доцент, кандидат технічних наук, заступник декана з наукової роботи
Е-mail: nataliya.sribnyak.17@gmail.com
Web of science: U-1814-2018
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3205-433X
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=mYbzgQsAAAAJ&hl=uk
Народилась у 1980 році в місті Суми.
У 2003 р. закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула кваліфікацію магістра з будівництва.
У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01. – будівельні конструкції, будівлі та споруди.
У 2018 році- отримала вчене звання доцента кафедри будівельних конструкцій.
У 2018 році – отримала підтвердження володіння англійською мовою на рівні B2.
З 2003 року – по теперішній час працює в Сумському національному аграрному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри будівельних конструкцій.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 13 років.
Науково-дослідна робота здійснюється відповідно до плану наукових досліджень кафедри будівельних конструкцій Сумського національного аграрного університету в рамках науково-дослідних тем: «Просторова робота конструктивних систем».
Є керівником держдослідної теми «Визначення особливостей формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними властивостями» (код тематичних рубрик: НТІ: 23.04.44. індекс УДК:, 666.72).
Має 67 публікацій, з них 52 наукового (в т.ч. 26 у фахових виданнях, 3 у періодичних виданнях, включених до міжнародної наукометричної бази Scopus та 15 праць навчально-методичного характеру.
Основні навчальні курси: «Будівельна механіка. Спеціальний курс», «Дослідження будівельних конструкцій на ЕОМ», «Розрахунок та конструювання спеціальних споруд», «Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень», «Конструкції будівель та споруд», «Конструкції будівель та споруд».
Приймає участь у методичному забезпеченні навчального процесу, автор 15 методичних розробок, розробляє навчально-методичні комплекси, дистанційні електронні навчальні курси.
Впродовж останніх чотирьох років під керівництвом Срібняк Н.М. готуються та подаються наукові роботи на Всеукраїнський конкурс студентських магістерських наукових робіт.