Напрями наукової роботи

В залежності, за якою кафедрою закріплений здобувач вищої освіти, йому пропонується сформулювати (обрати) тему в рамках наукових напрямів роботи кафедр.

1.  Кафедра архітектури та інженерних вишукувань:

 

2. Кафедра будівельних конструкцій:

 

Кафедра будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд.

Наукові видання

Науковий журнал “Збірник наукових статей молодих учених, аспірантів та студентів сумського національного аграрного університету

Редакційна колегія:
Данько Ю.І., д.е.н., професор
Пасько О.В., к.е.н., доцент
Бричко А.М., к.е.н., доцент
Михайліченко М.А., к.і.н.
Кисельов О.Б., к.с.-г.н., доцент
Шкромада О.І., д.вет.н., доцент
Срібняк Н.М., к.т.н., доцент
Масик І.М., к.с.-г.н., доцент
Степанова Т.М., к.т.н., доцент
Соларьов О.О., к.т.н., доцент

Вимоги до оформлення статей  2021

Вимоги до оформлення тез 2021