Онлайн-зустріч зі здобувачами вищої освіти іноземцями випускниками ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» з приводу підготовки до захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

На минулому тижні науково-педагогічними працівниками кафедри транспортних технологій керівниками кваліфікаційних робіт бакалавра було проведено зустріч у режимі відеоконференції на платформі Zoom зі здобувачами вищої освіти іноземцями освітньо-професійної програми «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» першого (бакалаврського) рівня. На даній зустрічі було проведено захист звітів про проходження переддипломної практики та ознайомлено здобувачів стосовно вимог щодо проведення кваліфікаційної (фахової) атестації і підготовки до захисту кваліфікаційної роботи бакалавра, як заключного етапу навчання за даною освітньою програмою.