Перелік навчально-методичних видань для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОС Бакалавр

2021-2022 н.р. 

№ з/п Повна назва дисципліни, вид видання, призначення видання,   спеціальність, курс, форма навчання Кафедра, укладачі
1.       «Інженерне обладнання будинків і споруд». Частина 1. Водопостачання і водовідведення. Курс лекцій для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  «Будівництво та цивільна інженерія» та 4 і 2 с.т. 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач Маслій І.В.

2.       «Інженерне обладнання будинків і споруд». Частина 2. Теплопостачання і вентиляція. Курс лекцій для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  «Будівництво та цивільна інженерія» та 4 і 2 с.т. 191 «Архітектура та містобудування» денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

3.       «Інженерне обладнання будинків і споруд». Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  «Будівництво та цивільна інженерія» та 4 і 2 с.т. 191 «Архітектура та містобудування» денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

4.       «Інженерне обладнання будинків і споруд». Методичні вказівки для виконання практичних та розрахунково-графічних робіт для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  «Будівництво та цивільна інженерія» та 4 і 2 с.т. 191 «Архітектура та містобудування» денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

5.       «Водопостачання і водовідведення». Частина 1. Водопостачання. Курс лекцій для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  Будівництво та цивільна інженерія денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

6.       «Водопостачання і водовідведення». Частина 2. Водовідведення. Курс лекцій для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  Будівництво та цивільна інженерія денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

7.       «Водопостачання і водовідведення». Методичні вказівки для виконання практичних та розрахунково-графічних робіт для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  Будівництво та цивільна інженерія денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

8.       «Водопостачання і водовідведення». Методичні вказівки для виконання самостійних робіт для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192  Будівництво та цивільна інженерія денної  та заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Архітектури та інженерних вишукувань

ст. викладач

Маслій І.В.

9.       «Переддипломна практика та написання і захист звіту з практики». Методичні вказівки щодо виконання завдання по проходженню переддипломної практики та по складанню звіту за її результатами.

 

Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд

к.е.н., доцент

Богінська Л.О.

к.т.н., ст. викладач Луцьковський В.М.

Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

10.    «Типологія та інженерне обладнання житлових і виробничих будинків і споруд». Навчальний посібник для студентів, що навчаються за напрямом 19 «Архітектура та будівництво».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

доцент Бородай Д.С.

доцент Бородай С.П.,

доцент Бородай А.С.,

ст. викладач Маслій І.В.,

ст. викладач Бородай Я.О,

ст. викладач  Драник О.І.

 

11.    Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи студентами ОС “Бакалавр» зі спеціальності

192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Архітектури та інженерних вишукувань

 Будівельних конструкцій

Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд

доцент Бородай Д.С.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А.

ст. викладач Гольченко М.Ф.

к.е.н., доцент Юрченко О.В.

12.    «Економіка та виробнича база». Навчальний посібник  для підготовки фахівців денної та заочної форми навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд

 к.е.н., доцент Богінська Л.О.

к.е.н., доцент Юрченко О.В.

13.    «Основи геотехніки. Розділ 1. Інженерна  геологія». Конспект лекцій для студентів 1 курсу с.т. за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія», денної та заочної форм навчання. Будівельних конструкцій

 к.т.н., доцент Мукосєєв В.М.

14.    «Визначення внутрішніх зусиль, напружень та переміщень в елементах шарнірно стержневих систем від дії статичних, температурних та монтажних навантажень».  Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи № 1  з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів 2 курсу за спеціальністю 192 «Будівництво і цивільна інженерія», денної та заочної форм навчання. Будівельних конструкцій

 д.т.н., професор Верещака С.М.

15.    «Будівельне матеріалознавство (спецкурс). Частина І». Курс лекцій. Методичні вказівки для студентів 3 курсу денної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

 ст. викладач Галушка С.А.

зав. навч. лаб. Кавеліна О.І.

16.    «Будівельне матеріалознавство (спецкурс). Частина ІІ». Курс лекцій. Методичні вказівки для студентів 3 курсу денної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Архітектури та інженерних вишукувань

 ст. викладач Галушка С.А.

зав. навч. лаб. Кавеліна О.І.

17.    «Будівельне матеріалознавство (спецкурс)». Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять для студентів 3 курсу денної форм навчання спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

 ст. викладач Галушка С.А.

зав. навч. лаб. Кавеліна О.І.

18.    «Організація будівництва». Курс лекцій для студентів 4 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр».

 

Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд 

ст. викладач Гольченко М.Ф.

19.    «Організація будівництва (спецкурс)».  Курс лекцій для студентів 4 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної і заочної форм навчання освітнього ступеня «Бакалавр».

 

Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд

 ст. викладач Гольченко М.Ф.

20.    «Технологія будівельного виробництва».  Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів 3 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної  форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр».

 

Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд

 ст. викладач Гольченко М.Ф.

21.    «Організація будівництва».  Методичні вказівки по виконанню курсового проекту для студентів 4 курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», денної  форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр». Будівництва та експлуатації будівель,доріг та транспортних споруд

 ст. викладач Гольченко М.Ф.

 

 2020-2021 н.р.

  Повна назва дисципліни, вид видання, призначення видання,   спеціальність, курс,

форма навчання

Кафедра, укладачі
  2 5
1.       «Технологія робіт при реконструкції». Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

2.       «Будівельна техніка». Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

3.       «Будівельна техніка». Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

4.       «Будівельна техніка». Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

5.       «Будівельна техніка (спецкурс)». Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

6.       «Будівельна техніка (спецкурс)». Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

7.       «Будівельна техніка (спецкурс)». Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 ст. викладач Теліченко О.І.

8.       «Метрологія і стандартизація». Конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

9.       «Метрологія і стандартизація». Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

10.    «Метрологія і стандартизація». Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

11.    «Меліоративні та гідротехнічні споруди». Конспект лекцій для студентів 4курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

12.    «Меліоративні та гідротехнічні споруди». Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр» Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

13.    «Меліоративні та гідротехнічні споруди». Методичні вказівки щодо виконання самостійних робіт для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» напряму підготовки «Бакалавр». Будівельного виробництва

 доцент, к.т.н., Шушкевич В.І.

14.    «Зведення і монтаж будівель і споруд». Навчальний посібник для розробки курсових і дипломних проектів студентами за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Будівельних конструкцій

 к. т. н., доцент Нагорний М.В.,

ст. викладач Теліченко О.І.

15.    «Будівельна механіка» (спеціальний курс). Навчальний посібник по темі «Методи розрахунку статично невизначуваних систем» для студентів 3 курсу за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” денної форми навчання.

 

Будівельних конструкцій

Архітектури та інженерних вишукувань

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

д.т.н., професор  Верещака С.М. 

ст. викладач Циганенко Г.М.

к.т.н., доцент Мукосеев В.М.

16.    «Конструції з дерева та пластмас». Підручник  для студентів 4 курсу за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” денної та заочної форми навчання.

 

Будівельних конструкцій

Архітектури та інженерних вишукувань

к.т.н., доцент Савченко О.С.

ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Душин В.В.

к.т.н., доцент Циганенко Л.А. к.т.н., доцент Срібняк Н.М. д.т.н., доцент Нагорний М.В. ст. викладач Циганенко Г.М.

17.    «Зведення і монтаж будівель і споруд». Методичні вказівки щодо проведення практичних робіт: Розробка технологічних карт на виконання окремих процесів в будівництві  для студентів 4 курсу за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія” денної та заочної форми навчання. Будівельних конструкцій

к.т.н., доцент Нагорний М.В. к.т.н., доцент Савченко О.С.

18.    «Механика грунтов, основания и фундаменты». Часть 1. Механика грунтов. Содержательный модуль 2 и 3. Напряжения и деформация в грунтовой среде. Предельное напряженное состояние оснований: методические указания к выполнению лабораторно-практических работ с использованием EXCEL для иностранных студентов 3 и 1с.т. курсов по специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия», дневной и заочной форм обучения. Будівельних конструкцій

 д.т.н., доцент Мукосєєв В.М.

д.т.н., доцент Душин В.В.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

19.    «Механика грунтов, основания и фундаменты». Часть 1. Механика грунтов. Содержательный модуль 1. Физико-механические характеристики грунтов: методические указания к выполнению лабораторно-практических работ с использованием EXCEL для иностранных студентов 3 и 1с.т. курсов специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия», дневной и заочной форм обучения. Будівельних конструкцій

 д.т.н., доцент Мукосєєв В.М.

д.т.н., доцент Душин В.В.

к.т.н., доцент Срібняк Н.М.

20.    «Архітектура будівель і споруд». Методичні вказівки щодо проведення практичних занять для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Архітектури та інженерних вишукувань

 д. арх., проф., Височин І.А.

ст. викладач Галушка С.А.

21.    «Інженерна геодезія». Курс лекцій (Частина 1) для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

 викладач Шломенко Г.І.

22.    «Інженерна геодезія». Курс лекцій (Частина 2) для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Архітектури та інженерних вишукувань

 викладач Шломенко Г.І.

23.    «Інженерна геодезія». Курс лекцій (Частина 3) для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Архітектури та інженерних вишукувань

 викладачт Шломенко Г.І.

24.    «Інженерна геодезія». Курс лекцій (Частина 4) для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Архітектури та інженерних вишукувань

 викладач Шломенко Г.І.

25.    «Комп’ютерна графіка». Курс лекцій (Частина 1) для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Архітектури та інженерних вишукувань

 Будівельних конструкцій

 ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Савченко О.С. д.т.н., проф Верещака С.М.

26.    «Комп’ютерна графіка». Курс лекцій (Частина 2) для студентів 3 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

Архітектури та інженерних вишукувань

 Будівельних конструкцій

 ст. викладач Савченко Л.Г.

к.т.н., доцент Савченко О.С. д.т.н., проф Верещака С.М.

27.    «Організація будівництва». Методичні вказівки до виконання лекційного курсу для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

28.    «Організація будівництва». Методичні вказівки до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

29.    «Організація будівництва». Методичні вказівки до вивчення лекційного курсу для студентів 1м курсу зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

30.    «Організація будівництва». Методичні вказівки до самостійної роботи  студентів 1м курсу зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

31.    «Організація будівництва (спецкурс)». Методичні вказівки до вивчення лекційного курсу для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

32.    «Організація будівництва (спецкурс)». Методичні вказівки до самостійної роботи студентів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., професор Гасій Г.М.

33.    «Інженерна графіка. Нарисна геометрія». Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи по темі: «Перетин поверхонь обертання площиною» для студентів 1 курсу спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форм навчання. Проектування технічних систем

 ст. викладач Ребрій А.М.

34.    «Інженерна графіка. Нарисна геометрія». Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи по темі: «Перетин багатогранників площиною» для студентів 1 курсу спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форм навчання. Проектування технічних систем

 ст. викладач Ребрій А.М.

35.    «Архітектура будівель і споруд». Методичні вказівки щодо виконання модульного курсового проекту (роботи) для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Архітектури та інженерних вишукувань

 д. арх., професор  Височин І.А.

36.    «Планування міст і транспорт». Методичні вказівки щодо виконання модульного курсового проекту (роботи) для студентів 2 курсу денної форми навчання за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».  Архітектури та інженерних вишукувань

 д. арх., професор  Височин І.А.

37.    Методичні вказівки щодо проходження виробничо-технологічної практики для студентів 1ст. курсу спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання.  Будівельного виробництва

 к.т.н., доцент Шушкевич В.І.

к.е.н, доцент Богінська Л.О.

ст. викладач Циганенко Г.М.

38.    «Економіка будівництва». Навчальний посібник  для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форми навчання ОКР «Бакалавр».  Будівельного виробництва

 к.е.н, доцент Богінська Л.О.

к.е.н., ст. викладач Юрченко О.В.

39.    «Организация строительства». Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов для специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» для студентов первого уровня высшего образования очной и заочной формы обучения. Будівельного виробництва

 д.т.н., доцент Гасій Г.М.

40.    «Організація будівництва». Методичні рекомендації із самостійної роботи студентів для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для студентів першого рівня вищої освіти очної й заочної форми навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., доцент Гасій Г.М.

41.    «Организация строительства». Методические рекомендации к практическим занятиям со специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» для студентов первого уровня высшего образования всех форм обучения. Будівельного виробництва

 д.т.н., доцент Гасій Г.М.

42.    «Організація будівництва». Методичні рекомендації до практичних занять зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» для студентів першого рівня вищої освіти усіх форм навчання. Будівельного виробництва

 д.т.н., доцент Гасій Г.М.