Опитування здобувачів ОС “Магістр” 2021 р. набору

1.Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня щодо якості викладання навчальних дисциплін за осінній семестр 2021-2022 н.р.

2.Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” другого (магістерського) рівня щодо якості викладання навчальних дисциплін за весняний семестр 2021-2022 н.p.

3..Результати опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Магістр” щодо рівня їх задоволеності якістю ОПП 2020 р. набору