Результати проведеного опитування здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня ОПП «Будівництво та цивільна інженерія»
щодо якості викладання навчальних дисциплін
за осінній семестр 2022-2023 н.р.

Результати проведеного опитування здобувачів вищої освіти (2021 р. набору)
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» другого
(магістерського) рівня вищої освіти щодо рівня їх задоволеності
якістю даної освітньої програми