Стандарт вищої освіти

Проєкт освітньо-професійної програми на 2021-2022 навчальний рік

Проєкт навчального плану на 2021-2022 рік

Таблиця змін ОПП

Освітньо-професійна програма “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Навчальний план підготовки фахівців  2021 року вступу

Рецензії на ОПП роботодавців

 

 

 

Перелік компонент освітньо-професійної програми

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, практика, кваліфікаційна робота)

Документ ОПП (РНП (силабус) або методичні вказівки)

2020 РІК НАБОРУ (2021-2022 РОКИ НАВЧАННЯ)

1.     Обов`язкові компоненти ОПП

ОК 13 Ділова іноземна мова РНП
ОК 15 Кваліфікаційна (фахова) атестація РНП

2. Вибіркові компоненти ОПП

ВК 2 Управління якістю РНП
ВК 3 Безпека транспортних засобів і експертиза ДТП РНП
ВК 4 Тайм менеджмент РНП
ВК 5 Теорія експлуатаційних властивостей та технічного сервісу транспортних засобів РНП

2021 РІК НАБОРУ (2021-2022 РОКИ НАВЧАННЯ)

1.     Обов`язкові компоненти ОПП
ОК 1 Комунікації у міжнародному середовищі РНП
ОК 2 Методологія наукових досліджень та оцінки ефективності рішень РНП
ОК 3 Інформаційні технології та навігаційні системи управління транспортом і складом РНП
ОК 4 Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами РНП
ОК 5 Технології транспортно-експедиторської діяльності РНП
ОК 6 Моделювання транспортних процесів та оцінка якості виконання робіт на транспорті РНП
ОК 7 Транспортні технології в аграрному виробництві РНП
ОК 8 Виробнича та передатестаційна практика РНП

2. Вибіркові компоненти ОПП

ВК 1 Охорона праці в галузі РНП
ВК 2 Управління якістю РНП
ВК 3 Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті РНП
ВК 4 Теорія експлуатаційних властивостей транспортних засобів РНП
ВК 5 Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні агропромислового комплексу РНП

Анкета для опитування випускників

Анкета для опитування роботодавців

Анкета студентів по результатам проходження практики за ОП 275 “Транспортні технрології”

Анкета для опитування науково-педагогічних працівників

Анкета щодо задоволеності механізмами освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки

Гарант освітньо-професійної програми 275 “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)”
к.т.н., доцент кафедри Соларьов Олександр Олексійович
тел. 0957088565
lmcsan@i.ua