Витяг з протоколу засідання вченої ради інженерно-технологічного факультету “Про рішення за результатами акредитаційної експертизи ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого магістерського рівня”

Витяг з протоколу засідання вченої ради СНАУ “Про зміни у складі проектної групи та затвердження складу проектної групи ОПП “Транспортні технології на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти”

Протокол Проектування та оновлення освітніх програм

Запит про надання інформації щодо чисельності безробітних осіб, які мають освіту за спеціальністю 275 “Трансаортні технології”

Договори про співпрацю

Відомості самооцінювання ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2020 рік.

Відомості самооцінювання ОПП “Транспортні технології (на автомобільному транспорті)” другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021 рік.

Угода про участь за програмою академічної мобільності

Науковий гурток (інтелектуальна власність)