В стінах будівельного факультету 12 жовтня 2022 року відбулося розширене засідання кафедр факультету та засідання вченої ради факультету.
На засіданні членам трудового колективу факультету було предствалено нового науково-педагогічного працівника факультету – доктора технічних наук, професора Редька Андрія Олександровича, який з-поміж інших здобутків на науково-педагогічній ниві, є дослідником фахівцем з інженерних мереж будівлі.
Досвід і знання такого фахівця значно підсилять освітньо- професійні програми “Будівництво та цивільна інженерія” рівнів “Бакалавр” та “Магістр”.
Одностайним рішенням вченої ради факультету Андрія Олександровича було прйнято до складу цієї ради , а також введено до складу проектної групи ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” ОС “Магістр”.
Ми вдячні Андрію Олександровичу за приєднання до колективу будівельного факультету та впевнені в подальшій плідній співпраці!