Архітектурно-планувальна та містобудівна організація житлових та громадських будівель у північно-східному регіоні України

Науково-дослідна тема:

Архітектурно-планувальна та містобудівна організація житлових та громадських будівель у північно-східному регіоні України (держ. реестр. номер 0121U109735, дата 15.03.2021. Тема відкрита)

Реєстраційна картка теми НДДКР

Науковий керівник: к.арх., доцент Бородай Д.С.

Виконавці: к.арх., доцент Бородай А.С.,  ст. викладач Бородай С.П.

Публікації за темою

1. Бородай Д.С., Бородай А.С., Бородай С.П., Бородай Я.О. Архітектурно-планувальні тенденції формування рекреаційних комплексів в позаміських зонах на прикладі Сумської області. Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2021. – Вип. 76 – С.28-37

2.Бородай Д.С., Височин І.А., Бородай С.П., Бородай А.С., Галушка С.А., Бородай Я.О. Вплив міграційних процесів на формування структури містобудівного об’єкту. Архітектурний вісник КНУБА – К., КНУБА, 2021. – Вип. № 22-23. – С. 114-125