Факультет виконує підготовку бакалаврів і магістрів за спеціальністю 191 “Архітектура та містобудування”.

Термін навчання – 4 роки (або 3 роки на базі ОС “молодший спеціаліст” і “молодший бакалавр”)

З 2018 року ведеться підотовка за ОС “Магістр” зі спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”

З 2019 року ведеться набір та підготовка іноземних абітурієнтів зі спеціальності 191 “Архітектура та містобудування”