Комп’ютерний клас є спеціалізованим навчальних класом для ґрунтовного вивчення програмних комплексів проектування та розрахунку будівельних конструкцій для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та автоматизованих методів архітектурного проектування для спеціальності 191 «Архітектура та містобудування».

Студенти обох спеціальностей працюють на ліцензованій версії Graphisoft Archicad (17,19,24 версія), що отримана в рамках договору співпраці з компанією Graphisoft Україна для виконання проектних рішень як в галузі архітектури та містобудування, так і в напрямку розробки проектно-конструкторської документації.

Це особливо важливо для 191 спеціальності, бо в структурі ОП “Архітектура та містобудування” до циклу обов’язкових компонентів входить дисципліна “Комп’ютерна графіка в архітектурному проектуванні”, предметом вивчення якої є саме програмний комплекс Graphisoft Archicad. До циклу вибіркових компонентів, які вивчаються на освітній програмі “Архітектура та містобудування” входить “Комп’ютерне 3D моделювання”, предметом вивчення якої є програмний комплекс Autodesk 3D Studio Max, що має широкі можливості як у сфері складного трьохвимірного моделювання архітектурних об’єктів, так і якісної фотореалістичної візуалізації. Додатково також вивчаються програми растрової (двовимірної графіки), зокрема Corel Draw,що використовується з метою оформлення демонстраційних креслень.

ДЛЯ 192 спеціальності   комп’ютерний клас, окрім ліцензованій версії Graphisoft Archicad оснащений навчальною ліцензованою версією «ACADEMIC set 2021» (ЛІРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЕСПРІ,САПФІР), яка отримана в рамках договору співпраці з ТОВ «ЛІРА-САПР». Цей програмний комплекс  використовується в таких основних освітніх компонентах як: металеві конструкції, залізобетонні та кам’яні конструкції, основи та фундаменти, дерев’яні конструкції, ефективні конструктивні рішення будівель та споруд, реконструкція будівель та споруд та при виконання кваліфікаційної роботи ОС Бакалавр та ОС Магістр.