МІЖФАКУЛЬТЕТСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ СНАУ (ВІДЕО)

 

 

Навчально-наукова лабораторія електронної мікроскопії CНАУ обладнана, зокрема, растровим (сканувальним) електронним мікроскоп РЭМ 106i виробництва заводу SELMI, м. Суми, Україна.

В лабораторії можна досліджувати:

– сировину для виробництва будівельних матеріалів, таких як кераміка та бетон;

– фазовий стан твердого зразка в залежності від температурних режимів спікання.

На основі цих досліджень є можливість прогнозувати експлуатаційні характеристики нових матеріалів, склад яких проектується. Також є можливість досліджувати зміни в зразках матеріалів для несучих будівельних конструкцій (бетонних, цегляних) на рівні мікроструктури цих матеріалів. Ці зміни відбуваються за різних умов експлуатації будівельних конструкцій як от: робота конструкції в хімічно агресивному середовищі виробничих цехів підприємств хімічної промисловості, де може відбуватися кислотна корозія бетону, в тваринницьких будівлях при їх тривалій експлуатації є небезпека біологічної корозії бетону.

Мікроскопічні дослідження конструктивних будівельних матеріалів, що експлуатуються в агресивних умовах, дозволяють шукати шлях покращення їх експлуатаційних властивостей.

Растровий електронний мікроскоп РЭМ-106 має функцію рентгенівського мікроаналізу і призначений для дослідження топографії поверхні об’єктів в твердому стані і визначення елементного складу об’єктів. Мікроскоп дозволяє встановити лінійні розміри субмікронного діапазону і масову частку елементів методом рентгенівського мікроаналізу.

Мікроскоп застосовується при дослідженнях в рамках наукової державної тематики кафедри будівельних конструкцій «Вивчення особливостей формування будівельної кераміки з високими експлуатаційними властивостями».

Cпівкерівниками теми є викладачі кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету та кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії.

Зокрема було досліджено вплив комплексної вигоряючої добавки на характеристики міцності при виробництві поризованої будівельної кераміки з підвищеною міцністю виробництва ТОВ «Керамейя».

Тема була розпочата в 2018 році й продовжена в 2021 році.

У розробці наукової тематики активно приймають участь не лише викладачі будівельного факультету, але й студенти-магістранти. Так, дослідницькою роботою займалися здобувачі ступеня «Магістр» Півторак Дмитро, Бережна Галина, Маслов Ілля та студент скороченого терміну навчання Забуга Олександр.

Дослідження структури готових керамічних черепків під мікроскопом дає можливість підтвердити чи спростувати хімічні процеси, що відбуваються при спіканні черепка й впливають на його фізико-механічні властвості.

Дослідженню мікроструктури глиняного черепка передує значна підготовча робота як от: подрібнення зразків до найменших розмірів, фіксування їх на опорних пристосуваннях (столиках), напилення сріблом чи вуглецем з метою надання зразкам електропровідності. Дослідження кераміки проводили в діапазоні електронно оптичних збільшень 500 -5000 крат, що є досить інформативним для вивчення та порівняння морфології зразка.

Наразі дослідження за цією тематикою тривають й до роботи залучаються студенти 1-го магістерського курсу 2021 року набору.

За результатам дослідження на растровому електронному мікроскопі зразків керамічної цегли, зокрема виробництва ТОВ «Керамейя», було опубліковано більше 10 наукових статей, що індексуються в НБД Scopus. Дослідження виконувалися в співпраці з ТОВ «Керамейя» та кафедрою хімічних технологій кераміки, скла та будівельних матеріалів Українського державного хіміко-технологічного університету.

Методи електронної мікроскопії використовуються при дослідженнях в рамках наукової державної тематики «Дослідження будівельних конструкцій промислових та сільськогосподарських будівель та їх захист від агресивного середовища» Тема виконується спільно кафедрою будівельних конструкцій та кафедрою терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії СНАУ.