Навчальна науково-дослідна лабораторія кафедри будівельних конструкцій

 

Навчальна, науково-дослідна, галузева, будівельна, випробувальна  лабораторія кафедри «Будівельних конструкцій» Сумського національного аграрного університету розпочинає  свою історію з 1997 року, коли було зведено сучасний навчальний корпус, в якому і  розташувався будівельний факультет.

Заснували лабораторію доктор технічних наук, професор Фомиця Леонід Миколайович. В подальшому лабораторію очолив фахівець Сумського заводу ЗБІ Гарькавий Володимир Степанович.

Площа лабораторії становить майже 388 м2, її висота сягає близько 7 м. Лабораторія обладнана  24 -ма посадочними місцями.

Це дозволяє її використовувати як для модельних випробувань будівельних конструкцій, так і для натурних. Можливості лабораторії можуть  бути широко використані при виконанні наукових магістерських та дисертаційних робіт. Зокрема є можливість випробувати елементи , що працюють на вигин з крученням (залізобетонні  балки, плити). Лабораторія застосовується для проведення лабораторно- практичних робіт з 10 дисциплін. З них -7 дисциплін викладаються для студентів ОС Бакалавр, 3 – для ОС Магістр. Загальний обсяг лабораторно-практичних робіт становить 600 годин. Лабораторно-практичні роботи виконуються на 12 робочих стендах, які оснащені силовим обладнанням  від 10 до 200 тон.

За своїм архітектурним та конструктивним вирішенням вона є унікальною з-поміж інших лабораторій, що забезпечують практичну підготовку  на будівельних спеціальностях в інших ВНЗ.

В лабораторії з самого початку її функціонування в рамках виконання дисертаційних експериментальних наукових досліджень відбувалися випробування моделей будівельних конструкцій –  моделі тонкостінної оболонки, поверхня якої окреслена за формою «ФУЛБ», випробування моделей  залізобетонних балок із штучними нормальними тріщинами, що працюють на вигин з крученням.

Впродовж всього часу існування лабораторії в різний час  виконувалися наукові дослідження в рамках кандидатських дисертацій. Зокрема:

– кандидатської дисертаційної роботи Циганенко Людмили за темою «Залізобетонні оболонки покриттів з поверхнею нової форми»;

– кандидатської дисертаційної роботи Луцьковського Валерія за темою «Оцінка  напруженого стану центрально стиснутих дерев‛яних елементів за параметрами їх деформування»;

– кандидатської дисертаційної роботи Шабана Халіда «Просторові покриття будівель для країн Близького Сходу»

– дисертаційної роботи  Андруха Сергія «Оцінка працездатності та посилення елементів старої цегляної кладки»

– кандидатської дисертаційної роботи Семірненка Юрія за темою «Регулювання напруженого стану в залізобетонних балках»;

– кандидатської дисертаційної роботи  Братущак Тетяни «Оптимізація покриттів в формі оболонки типу “гіпар”

— кандидатської дисертаційної роботи Срібняк Наталії за темою «Крутильна жорсткість залізобетонних балок прямокутного перерізу з нормальними тріщинами»;

– кандидатської дисертаційної роботи Парамонова Дениса за темою «Жорсткість при крученні та вигині  залізобетонних балок прямокутного  перерізу з нормальними тріщинами»

– докторської дисертаційної роботи Душина Владислава Вікторовича за темою «Ефективні конструктивні системи будівель та споруд».

Нині в стінах лабораторії виконуються дослідження роботи грунтоцементних паль в рамках докторської дисертаційної роботи Новицького Олександра. В лабораторії проводиться відтворення ґрунтового масиву, в якому виконується проведення лабораторних моделювань випробувань ґрунтоцементних основ і фундаментів. Результати застосовуються при проектуванні підсиленої основи при будівництві. На гідравлічному станку проводяться випробування зусилля контакту арматури з різними матеріалами. Зразки виготовляються на місці.

Лабораторія оснащена обладнанням, що моделює різни типи силових впливів на несучі залізобетонні конструкції.

Лабораторія оснащена стендом для визначення несучої здатності залізобетонних балок  та стендом для випробування залізобетонних балок на згин, стендом на випробування залізобетонних колон на позацентровий стиск, стендом для випробування вспарушеної панелі перекриття 3,5х3,2 м. Визначення несучої здатності металевої ферми виконується на стенді, де моделюється завантаження конструкції у вузлах верхнього поясу. В лабораторії функціонує стенд для випробування арматури на виривання, стендом для випробування попередньо напружених залізобетонних балок. Характеристики арматури на розтяг визначають шляхом випробувань арматури на розривній машині. Лабораторія обладнана пресами  на 2000 кН, 1000 кН.

Лабораторія оснащена інструментами та приладами: індикаторами годинникового типу для вимірювання величин деформацій конструкцій за дій різних типів силових впливів. Лабораторія обладнана сучасним лазерним далекоміром, лазерним рівнем, електронним штанген-циркулем. Молоток Шмідта дозволяє визнати міцність бетону та цегли методом пружного відскоку. Є можливість виконувати термоаудит приміщень термодетектором BOSCH.

Для виготовлення бетонних моделей конструкцій, що випробовуються, використовуються бетонозмішувачі та вібратори бетону.

В свій час аспірантами та викладачами кафедри будконструкцій були виконані моделі тонкостінні оболонок типу «ФУЛБ2, гіпсова модель куполу, окреслена за верз’єроїдом Аньєзі, модель покриття складеного чотирипелюсткового сітчатого  гіперболічного  параболоїду.

В стінах лабораторії виконуються лабораторні та практичні заняття з дисциплін як для бакалаврського, так і для магістерського рівня.

Це такі дисципліни як Залізобетонні конструкції, Будівельні конструкції, Основи геотехніки, механіка грунтів основи та фундаменти, Випробування конструкцій будівель  та споруд.

При вивченні дисциплін Основи геотехніки, механіка грунтів основи та фундаменти, виконуються такі види лабораторних робіт:

-Визначення гранулометричного складу грунту ситовим методом.

-Визначення щільності грунтів природного стану методом ріжучого кільця.

-Визначення щільності часток грунтів.

-Визначення вологості грунту.

-Визначення вологості грунту на межи пластичності.

-Визначення вологості грунту на межи текучості.

-Визначення оптимальної вологості при максимальної щільності сухого грунту.

-Компресійне випробування грунтів. Визначення характеристик деформування.

-Випробування ґрунтів на зсув. Визначення характеристик міцності.

-Визначення кута природного укосу піщаного ґрунту.

При виконанні лабораторних робіт з дисципліни «Випробування конструкцій будівель та споруд» виконують такі дослідження: визначення міцності бетонного кубика методом пластичних деформацій з використанням молотка Кашкарова, визначення міцності бетонного кубика руйнівним методом шляхом руйнування кубика на пресі, визначення міцності бетонного кубика за допомогою ультразвукового імпульсного методу. Методом магнітної товщинометрії на навчальному стенді визначають товщину захисного шару бетон та діаметр арматури.

В приміщенні лабораторії обладнано навчальний клас, в якому проводяться практичні заняття з дисципліни «Метали та зварювання в будівництві». Проводиться дослiдження твердостi металiв за рiзними методами, вивчаються принципи контактного зварювання, газового i термiчного рiзання металiв. Лабораторні заняття забезпечені всім необхідним обладнанням.