НИНІ НА ЧАСІ ПЕРЕГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 В рамках щорічного оновлення освітніх програм на факультеті будівницта та транспорту стейкхолдерам освітніх програм пропонуєтся долучитися до обговорення структрури та змісту освітніх програм.
Інформацію про ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Магістр” ви можете знайти за посиланням http://surl.li/ezvlp
Інформацію про ОПП “Будівництво та цивільна інженерія” РВО “Бакалавр” ви можете знайти за посиланням http://surl.li/ezvmf
Інформацію про ОПП “Архітектура та містобудування” РВО “Магістр” ви можете знайти за посиланням https://bit.ly/3StuD0Q, посилання для опитування https://bit.ly/3Y2KG6B
Інформацію про ОПП “Архітектура та містобудування” РВО “Бакалавр” ви можете знайти за посиланням https://bit.ly/3XSvKId, посилання для опитування https://bit.ly/3kmhAl7

Запрошуємо стейколдерів залишити свої зауваження та побажаня у відповідних формах опитування, що можна знайти за посиланнями вище.