Опитування стейкхолдерів щодо освітніх компонентів проекту ОПП “Архітектура та містобудування” РВО “Магістр” на 2023-24 н.р.

Форма для опитування роботодавців

Форма для опитування випускників за ОПП

Результати опитування роботодавців

Результати оитування випускників