1. Звіт по опитуванню магістри 192 «Будівництво та цивільна інженерія» щодо якості викладання навчальних дисциплін осінній семестр 2020-2021 
  2. Витяг з протоколу вченої ради будівельного факультету #12 від 19 лютого 2021 щодо обговорення результатів анкетування в осінньому семестрі
     
  3. Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня щодо якості викладання навчальних дисциплін за  весняний  семестр 2020-2021 н.р.
  4. Витяг з протоколу вченої ради будівельного факультету #__ від _________ 2021 щодо обговорення результатів анкетування в весніному  семестрі .
  5. Звіт про результати опитування щодо ОПП_ПЦБ_2021 н.р