1. Звіт за результатами проведеного  опитування здобувачів вищої освіти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня щодо якості викладання навчальних дисциплін за осінній семестр 2020-2021 н.р.
  2. Звіт за результатами проведеного опитування здобувачів вищої освіти спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія” другого (магістерського) рівня щодо якості викладання навчальних дисциплін за весняний семестр 2020-2021 н.р.
  3. Звіт за результатами проведеного опитування  здобувачів вищої освіти спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”щодо рівня їх задоволеності якісьтю ОПП ОС Магістр 2020 р.н