26 жовтня 2023 року відбулася відкрита зустріч здобувачів освіти 4 курсу спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” СО Бакалавр з ключових питань у сфері освіти та професійної підготовки яку проводила гарант освітньої програми, завідувач кафедри будівельних конструкцій Людмила Циганенко.

Головне  питання, якому була присвячена дана зустріч –  це кваліфікаційна робота бакалавра, оскільки цей етап є завершальним у процесі отримання вищої освіти, який підсилює та систематизує знання та навички, що були набуті протягом навчання та питання дотримання академічної доброчесності при її виконанні.

Обговорення актуальних питань академічної доброчесності допомагає підвищити якість навчання та формує у студентів розуміння відповідальності за їх дії та  допомагає зрозуміти порядок та правила використання текстових запозичень або розробок.

Ця зустріч надала можливість студентам отримати рекомендації щодо норм написання кваліфікаційної роботи, терміни її виконання, правила цитування запозичень або розробок при її написанні та підняла питання актуальності тематики дипломних робіт у сучасній будівельній галузі. Подібні зустрічі на факультеті проводяться регулярно та відмічаються конструктивними діалогами та активною участю здобувачів освіти.