Не вперше на будівельно-транспортному факультеті відбулася зустріч викладачів – членів проектної групи із зовнішніми стейкхолдерами – роботодавцями. Мета таких зібрань – забезпечити якість підготовки здобувачів освіти зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

10 березня 2023 року чергове засідання експертної групи розглянуло питання проектування та оновлення освітньо-професійної програми бакалавра «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

Було представлено для розгляду проект ОПП за першим (бакалаврським) рівнем освіти. Активну участь в обговоренні прийняли як викладачі факультету, так і стейкхолдери. Ця зустріч дозволила поєднати теоретичні та практичні аспекти навчання і викладання дисциплін зі спеціальності «Автомобільні дороги та транспортні споруди».

В процесі обговорення було вивчено думки всіх сторін та прийнято рішення внести ряд змін до навчальних планів за змісту ОПП.

Ця зустріч показала єдність  та зацікавленість викладачів факультету та роботодавців в конкурентоспроможності майбутніх випускників. Затребуваність в спеціалістах з будівництва та цивільної інженерії має забезпечити підвищення якості сформованих освітньо-професійних програм.

Гарант ОПП, декан факультету, члени проектної групи ОПП подякували учасникам засідання – стейкхолдерам за слушні пропозиції та запевнили, що висловлені думки будуть враховані в подальшому перегляді ОПП та навчальних планів при підготовці фахівців (бакалаврів) спеціальності «Автомобільні дороги та транспортні споруди»