191 АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ. УМОВИ ВСТУПУ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА КОНТРАКТОМ

Шановні випускники шкіл!

Наразі йде подача документів на творчий конкурс на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» (на 1-й курс) (ОС «Бакалавр») для навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Термін –  до 15-го вересня 

Реєстрація можлива особиста, при цьому вступники подають:
• Заяву, згідно запропонованого бланку;
• копію документа, що посвідчує особу;
• кольорову фотокартку розміром 3х4 см, що відповідає досягнутому віку вступника;
• копію документа про повну загальну середню освіту.

Документи приймаються в приймальній комісії Сумського НАУ, аудиторія 132 (корпус будівельного факультету) кожного дня з 9.00 до 16.00.
Для уникнення черг та очікування – прохання попередньо погодити час свого прибуття з Писарєвою Іриною Сергіївною, технічним секретарем спеціальності «Архітектура та містобудування» за телефоном 0662573113.

Також можливо надіслати на електронну адресу приймальної комісії Сумського НАУ pk_snau@ukr.net лист з сканованими копіями або фотокопіями:
• заповненої заяви з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
• документа, що посвідчує особу (копія першої та другої сторінки звичайного паспорта або копію паспорта у формі ІD картки);
• документа про повну загальну середню освіту.
• кольорову фотокартку вступника (3х4 см).
У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові та спеціальність на яку Ви вступаєте (наприклад Матузний Олександр Петрович, Архітектура), а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності) (наприклад, Прошу розглянути мою заяву, та зареєструвати мене для складання ТК. Матузний Олександр Петрович, ідент. номер 2432109999)

Реєстрація вступників для участі в творчих конкурсах для вступу на спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти , на місця за кошти фізичних чи юридичних осіб:
• починається 25 липня і завершується 8 серпня;
• починається 1 вересня і завершується 15 вересня.

Творчий конкурс буде проводитись згідно із затвердженим графіком: перший потік 12 серпня ауд. 428е. на 09.00,  другий потік 16 серпня ауд. 428е. на 09.00. 16 вересня буде проведенадодаткова сесія творчого конкурсу для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб.