20-21 квітня 2023 року на ФАКУЛЬТЕТІ БУДІВНИЦТВА ТА ТРАНСПОРТУ СНАУ відбулась атестація здобувачів у формі атестаційного екзамену на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання. Виходячи з реалій воєнного стану в Україні здобувачі складали іспит за дистанційними технологіями.

Засідання екзаменаційної комісії вітальним словом відкрив Голова екзаменаційної комісії, директор  ПрАТ «Сумський промпроект» Гречаниченко М.М. та члени ЕК: Коваленко М.П., Циганенко Л.А., – декан факультету будівництва та транспорту, Душин В.В., Луцьковський В.М., Срібняк Н.М., Бородай Д.С.

Усі здобувачі освіти під час атестаційного екзамену показали достатній рівень підготовки та знань, які вони набули протягом навчання.

Вітаємо їх з успішним складанням екзамену, бажаємо плідної професійної діяльності та очікуємо на навчання в магістратурі!