Does not translate according to the original
Підготовка методичних рекомендацій з дисциплін Виробнича база будівництва, Метали і зварювання в будівництві, Методологія наукових досліджень, Метрологія і стандартизація для студентів денної та заочної форм навчання

Розширений аналіз результатів неруйнівного контролю якості при зведенні монолітних залізобетонних конструкцій. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ // (12-15 листопада 2013 р). – В 3 т./Т.III. – Суми. 2012. – С. 111. – Режим доступа: http://www.sau.sumy.ua/images/site/nauka/confer/lustopad_2013_tom3.pdf

Грунтоцементні фібробетони для буроін’єкційних паль. / Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ // (12-15 листопада 2013 р). – В 3 т./Т.III. – Суми. 2012. – С. 124. – Режим доступа: http://www.sau.sumy.ua/images/site/nauka/confer/lustopad_2013_tom3.pdf

Уроки неразрушающего контроля качества монолитных железобетонных конструкций. // Вісник Сумського національного університету: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумНАУ. – Суми, 2013. –Вип.8: Будівництво. – С.87- 89.

Теоретические основы определения себестоимости заводского изготовления при имитационном моделировании производства строительных металлоконструкций. // Вісник Сумського національного університету: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумНАУ. – Суми, 2013. –Вип.8: Будівництво. – С. 131 -135.

Використання буроін’єкційних паль із фібробетону в житловому будівництві. // Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р). – В 3 т./Т.III. – Суми. 2012. – 345 С. – Режим доступа: http://www.sau.sumy.ua/images/site/nauka/confer/lustopad_2012_tom3.pdf

Підготовка методичних рекомендацій з дисципліни Зведення і монтаж будівель і споруд для студентів денної та заочної форм навчання
Нагорный Н.В. Математическая модель и ее формализации определения невыгодных положений нагрузки для сечений многопролетных неразрезных балочных систем / Н.В. Нагорный, В.В. Душин, А.Н. Чегрынец / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2011, 52 – 55 с.

Нагорный М.В. Вирішення проблем малої механізації покрівельних робіт / М.В. Нагорный, В.В. Бєловол / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2011, 86 – 94 с.

Нагорный М.В. Аналіз ефективності застосування штукатурних станцій при виконанні опоряджувальних робіт / М.В. Нагорный, В.В. Бєловол / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2011, 116 – 122 с.
Нагорный Н.В. Проведение тепловизорніх исследований на зданиях различного типа / Н.В. Нагорный, В.В. Душин / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 5 (16) – 2012, 18 – 21 с.

Нагорный Н.В. Зависимость приращений кривизн в сечениях железобетонніх єлементов балочніх систем при действии знакопеременніх усилий / Н.В. Нагорный, В.В. Душин, А.Н. Чегрынец / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 5 (16) – 2012, 99 – 103 с.

Підготовка методичних рекомендацій з дисципліни Технологія робіт при реконструкції для студентів денної та заочної форм навчання

Підготовка методичних рекомендацій з дисципліни Технологія та організація реконструкції будівель та споруд для студентів денної та заочної форм навчання

Підготовка методичних рекомендацій з дисципліни Зведення і монтаж будівель і споруд для студентів денної та заочної форм навчання

Теличенко А.И. Динамические испытания свай при строительстве стовосьмиквартирного жилого дома по улице Интернационалистов, 69 в г. Сумы / А.И. Теличенко / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2011, 76 – 78 с.

Ткаченко В.Б. З досвіду ремонту та будівництва водопропускних споруд при реконструкції автодороги Кіпті – Глухів – Бачівськ. / В.Б. Ткаченко, В.Л. Грицаенко / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 9 (13) – 2009, 49 – 52 с.

Ткаченко В.Б. Особенности формирования и расчета договорных цен на строительную продукцию в рыночных условиях. / В.Б. Ткаченко, О.В. Косарева, О.В. Доброноженко / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 9 (13) – 2009, 72 – 75 с.

Ткаченко В.Б. Ячеистые блоки на основе золы ТЭС. / В.Б. Ткаченко, В.С. Гвоздь / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 11 (14) – 2010, 125 – 129 с.

Ткаченко В.Б. Особливості кінетики гідратації пресованого гіпсового каменю. / В.Б. Ткаченко, В.С. Гвоздь / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 11 (14) – 2010, 130 – 134 с.

Ткаченко В.Б. Дериватографический анализ образцов связных грунтов, укреплённых известью и химической добавкой «Релаксол» / В.Б. Ткаченко, Н.В. Грано / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2011, 129 – 133 с.

Ткаченко В.Б.Перспективи використання біомаси для теплопостачання в сумській області / М.А. Берфман, В.Б. Ткаченко, І.О. Яговдик / / / Вісник СНАУ, серія Будівництво № 10 (15) – 2013, 129 – 133 с.

Богінська Л.О. Шляхи удосконалення системи управління агросферою в світлі концепції сталого розвитку /Л.О.Богінська / Науковий вісник Ужгородського університету (Серія “Економіка ”) – У., 2011р.- частина 1.- спецвипуск 33.- С.31-34.

Богінська Л.О. Предложения по корректировке нормативно-денежной оценки земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения / Л.А.Богинская, С.И.Терещенко / Міжнародний журнал «Устойчивое развитие-проблемы и решения», м. Варна, Болгарія, апрель 2012р. , №3.- С.46-51;

Богінська Л.О. Сутність еколого-економічної оцінки земельних ресурсів сільськогосподарського призначення /Л.О.Богінська / Науковий вісник Ужгородського університету (Серія “Економіка ”) – У., 2012р.- частина 2.- спецвипуск 35. – С.70-75.

Богінська Л.О. Розвиток еколого-економічної оцінки земельних ресурсів сільськогосподарського призначення /Л.О.Богінська / Науковий вісник НУВГП (Серія “Економіка ”) – Р., 2012р.- частина1 .- спецвипуск 57.- С.29-36

Богинская Л.А. Эколого – экономическая модель сельскохозяйственного землепользования / Л.О.Богінська / Международный журнал «Природообустройство», Москва –М., 2013г.- № 5- С. 83-87

Богінська Л.О. Специфіка земельних відносин /Л.О. Богінська// Матеріали VІІ МНПК «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку», м. Суми, 17-18 травня 2014р.С.10-13

Богінська Л.О. Земельна іпотека як засіб забезпечення аграрних підприємств довгостроковими кредитними ресурсами / Л.О. Богінська/ Науковий вісник НУВГП (Серія “Економіка ”) – Р., 2014р.- частина1 .- спецвипуск.- С.

Богінська Л.О. Удосконалення процесу оцінки нерухомості як необхідна умова розвитку ринку нерухомості /Л.О.Богінська // Вісник СНАУ (Серія “ Будівництво ”).№ – С., 2015.- С.