Історія кафедри

Кафедра будівельного виробництва будівельного факультету СНАУ була створена в 1995 році. Перший завідувач кафедри д.т.н.,професор Філатов Л.Г. Перші викладачі : доцент Бєловол В.В., доцент Павлов В.В., к.е.н., доцент Карташова І.М., к.т.н., доцент Гвоздь В.С., к.т.н., доцент Коротков С.М., к.т.н., професор Кожушко В.П., к.т .н., доцент Ткачов О.В., ст. викл. Липницький Р.Б.
В зв’язку з реорганізацією структури управління СНАУ в 2003 році будівельний факультет відійшов до складу інженерно-технологічного факультету, а в 2005 році – знову створено будівельний факультет з трьома випускними кафедрами: архітектури та інженерних вишукувань, будівельних конструкцій, будівельного виробництва.

З 2005р.   кафедру очолював к.т.н., професор В.П. Кожушко.

В 2019 році кафедру Будівельного виробництва очолив д.т.н., доцент Гасій Г.М.

В серпні 2021 року кафедра була реорганізована в кафедру  Будівництва та експлуатації будівель, доріг та транспортних споруд,  яку очолив    кандидат технічних наук  Луцьковський В.М.