Навчальна науково-дослідна лабораторія кафедри будівельних конструкцій

Матеріальна база дозволяє студентам отримати практичні навички:
• лабораторія випробування будівельних конструкцій;
лабораторія зварювання металевих конструкцій.

На кафедрі працює 6 наукових гуртків, які мають тематичний напрямок згідно провідних тем кафедри, гуртки охоплюють студентів 3-5 курсів. Відповідно напрямкам гуртків, студенти мають наукові спільні публікації з викладачами кафедри, приймають участь у науково-практичній конференції викладачів, студентів та аспірантів Сумського НАУ та мають виступи з міжнародній науково-практичній конференціях в СНАУ.
Госпдоговірна робота кафедри спрямована на обстеження основ, фундаментів і конструкцій будинків і споруд та виконання робіт по їх підсиленню.
Кафедра співпрацює із НДІБК (науково-дослідний інститут будівельних конструкцій, м. Киів), ВАТ “Сумзалізобетон”, НВП “Будівельна наука”, м. Суми, проектно-дослідним інститутом “Промпроект”, м. Суми, має договір про творчу співпрацю з кафедрою техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету.