Методична робота кафедри:

Львівський І.Г., Циганенко Л.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Залізобетонні та кам’яні конструкції” (для студентів спеціальності 7.092.101 Промислове та цивільне будівництво). // Сумський державний аграрний університет, 2001 р.

Львівський І.Г., Циганенко Л.А. Стандарт підприємства. Правила виконання креслень залізобетонних конструкцій та збірних залізобетонних виробів. //Сумський національний аграрний університет,2002 р.

Циганенко Л.А., Савченко О.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень для студентів денної та заочної форм навчання//Сумський національний аграрний університет,2007 р.

Циганенко Л.А., Савченко О.С. Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень. Методичні вказівки з лабораторного практикуму для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю “Промислове та цивільне будівництво.” // Сумський національний аграрний університет, 2007 р.
Циганенко Л.А., Душин В.В. Методичні вказівки та справ очні матеріали до проектування та розрахунків елементів багатоповерхових будинків з неповним залізобетонним каркасом та несучими цегляними стінами // Сумський національний аграрний університет, 2007 р.

Фомиця Л.А.., Циганенко Л.А., Срібняк Н.М. Електронний підручник “Випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень” СНАУ, 2009.
Навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни «Механіка ґрунтів, основ та фундаментів».

Навчальні програми для розрахунків основ та фундаментів на ПЕОМ, «Програма для з розрахунку вітрових навантажень на висотні споруди на ПЕОМ», «Програма для підбору та перевірки перерізів елементів сталевих решітчастих веж на ПЕОМ». універсальний шевр для підйому радіовеж.
Технічна експертиза будівель та споруд : курс лекцій для студентів 5 курсу денної форми навчання окр “магістр” спеціальності 8.06010101 “Промислове та цивільне будівництво” / Сумський національний аграрний університет ; укл.: О. С. Савченко, Л. Г. Савченко. – Суми : СНАУ, 2014

Проектування та будівництво по виробництву та переробці продукції тваринництва : курс лекцій для студентів 2 курсу за напрямом підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної форми навчання / Сумський національний аграрний університет ; укл.: Л. Г. Савченко, О. С. Савченко. – Суми : СНАУ, 2013.

Дослідження і проектування сільськогосподарських будівель та споруд : методичні вказівки щодо самостійної роботи студента з вивчення лекцій та виконання графічної роботи для студентів 5 курсу спеціальності 8.06010101 “Промислове та цивільне будівництво” окр магістр денної форми навчання / Сумський національний аграрний університет ; укл.: Л. Г. Савченко, О. С. Савченко, А. М. Чегринець. – Суми : СНАУ, 2013.

Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва : методичні вказівки до практичних занять для студентів 2 курсу з напряму підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” окр бакалавр денної та заочної форм навчання / Сумський національний аграрний університет ; укл.: Л. Г. Савченко, О. С. Савченко. – Суми : СНАУ, 2013.

Конструкції з дерева та пластмас. Проектування та розрахунок конструкцій покриття : методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів 4 курсу напрямку підготовки 6.060101 “Будівництво” / укл. О. С. Савченко., Л.Г. Савченко – Суми : СНАУ, 2011.

Проектування та будівництво підприємств по виробництву та переробці продукції тваринництва : методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи для студентів 2 курсу напрямку підготовки 6.090102 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної та заочної форми навчання / укл. О. С. Савченко., Л.Г. Савченко – Суми : СНАУ, 2011

Конструкції з дерева та пластмас : методичні вказівки до практичних занять для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” / укл. О. С. Савченко., Л.Г. Савченко – Суми : СНАУ, 2010.

Конструкції з дерева та пластмас : методичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за спеціальністю 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” / укл. О. С. Савченко., Л.Г. Савченко – Суми : СНАУ, 2010.

Конструкції з дерева та пластмас : методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” / укл. О. С. Савченко., С.А. Галушка – Суми : СНАУ, 2010.

Архітектура будівель та споруд. Виконання розрахунків звукоізоляції огороджуючих конструкцій цивільних будівель: методичні вказівки щодо виконання курсового проекту для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” / укл. Т. О. Височина., О.С. Савченко, Л.Г. Савченко, І.М. Уханова – Суми : СНАУ, 2008.

Конструкції з дерева та пластмас. Проектування та розрахунок конструкцій покриття не індустріального виготовлення : методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” денної та заочної форми навчання / укл. Л. А. Циганенко., О.С. Савченко – Суми : СНАУ, 2008.

Архітектура будівель і споруд. Проектування громадських будівель: методичні вказівки до курсового проекту для студентів 2 курсу спеціальності 6.092100 “Промислове та цивільне будівництво” денної та заочної форми навчання / укл. Т. О. Височина, О.С. Савченко, Л.Г. Савченко, С.А. Галушка – Суми : СНАУ, 2008.

Проектування та будівництво підприємств по виробництву і переробці продукції тваринництва : методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів 2 курсу спеціальності 6.130.200 “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва” денної і заочної форми навчання / укл. Л. Г. Савченко, О.С. Савченко – Суми : СНАУ, 2008.