Бородай Яна Олегівна

Асистент кафедри архітектури та інженерних вишукувань
E-mail: yana_voloshina91@ukr.net
ID Web of Science:  X-9164-2018
ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-0048-815X
Scholar.google:  https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=g2UWsD4AAAAJ

Народилася 30 жовтня 1991 року в м. Кременчук Полтавської обл.
У 20015 році закінчила Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка за спеціальністю “Архітектура будівель і споруд” та здобула кваліфікацію спеціаліста архітектури.
З 2015 року – асистент кафедри архітектури та інженерних вишукувань Сумського НАУ.
Основні навчальні дисципліни: «Об’ємно-просторова композиція», «Архітектурна композиція», «Архітектурна графіка», «Архітектурне проектування», «Дизайн архітектурного середовища», «Основи і методи архітектурного проектування», «Історія архітектури і містобудування»
Напрям наукових досліджень: Архітектурно-планувальна організація громадських будівель.
Держбюджетна та госпдоговірна тематика: Розробка проектної документації будівель та споруд житлового і громадського призначення, розробка дизайн-проектів інтер’єрів.