№ п/п Навчальна дисципліна Науково-педагогічний працівник (викладач) Освітньо-професійна програма Ступінь вищої освіти Робоча навчальна програми
1 Експлуатація машин і обладнання Барабаш Г.І. Агроінженерія Бакалавр РНП
2 Економіка аграрного виробництва Мікуліна М.О. Агроінженерія Бакалавр РНП
3 Експлуатаційні властивості транспортних засобів Таценко О.В.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
4 Системи навігації на транспорті Саржанов О.А. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
5 Транспортні технології в АПК Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
6 Пасажирські перевезення Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
7 Інформаційні системи та технології Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
8 Моделювання транспортних процесів Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
9 Транспортна логістика Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
10 Геоінформаційні системи Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
11 Економіка аграрного виробництва Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
12 Геоінформаційні системи та система точного землеробства Саржанов О.А. Механізація сільського господарства Магістр РНП
13 Інженерне обгрунтування енергетичних засобів в АПК Ярошенко П.М. Механізація сільського господарства Магістр РНП
14 Механізовані технології у рослинництві Таценко О.В. Механізація сільського господарства Магістр РНП
15 Проектування технологічних процесів у рослинництві Таценко О.В. Механізація сільського господарства Магістр РНП
16 Використання техніки в АПК Ярошенко П.М. Механізація сільського господарства

Системи точного землеробства

Магістр РНП
17 Інформаційні технології в точному землеробстві Саржанов О.А. Системи точного землеробства Магістр РНП
18 Програмне забезпечення в системах точного землеробства Саржанов О.А. Системи точного землеробства Магістр РНП
19 Апаратне забезпечення в системах точного землеробства Саржанов О.А. Системи точного землеробства Магістр РНП
20 Механізовані технології в системах точного землеробства Таценко О.В. Системи точного землеробства Магістр РНП
21 Проектування технологічних процесів в точному землеробстві Таценко О.В. Системи точного землеробства Магістр РНП
22 Геоінформаційні системи Мікуліна М.О. Системи точного землеробства Магістр РНП
23 Навігаційні системи на транспорті Саржанов О.А. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
24 Інтегровані транспортні системи Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
Транспортні технології в аграрному виробництві Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
25 Логістика автомобільних перевезень Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
26 Транспортно-експедиторська діяльність Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП