№ п/п Навчальна дисципліна Науково-педагогічний працівник (викладач) Освітньо-професійна програма Ступінь вищої освіти Робоча навчальна програми
1 Експлуатаційні властивості транспортних засобів Таценко О.В.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
2 Системи навігації на транспорті Саржанов О.А. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
3 Транспортні технології в АПК Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
4 Пасажирські перевезення Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
5 Інформаційні системи та технології Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
6 Моделювання транспортних процесів Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
7 Транспортна логістика Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
8 Геоінформаційні системи Мікуліна М.О.  «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
9 Економіка аграрного виробництва Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Бакалавр РНП
10 Навігаційні системи на транспорті Саржанов О.А. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
11 Інтегровані транспортні системи Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
12 Транспортні технології в аграрному виробництві Ярошенко П.М. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
13 Логістика автомобільних перевезень Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП
14 Транспортно-експедиторська діяльність Мікуліна М.О. «Транспотні технології (на автомобільному транспорті)» Магістр РНП