№ з/п Навчальна дисципліна ОПП Рівень вищої освіти Файл .pdf
1. Економіка аграрного виробництва 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
2. Експлуатаційні властивості транспортних засобів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
3. Логістика 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
4. Моделювання транспортних процесів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
5. Пасажирські перевезення 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
6. Транспортні технології в АПК 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
7. Геоінформаційні системи 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
8. Експлутаційні властивості транспортних засобів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
9. Інформаційні системи та технології 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
10. Системи навігації та зв`язку на транспорті 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
11. Транспортна логістіка 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
12 Геоінформаційні системи 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
13. Транспортні технології в аграрному виробництві 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Другий (магістерський) Силабус
14. Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Другий (магістерський) Силабус