№ з/п Навчальна дисципліна ОПП Рівень вищої освіти Файл .pdf
1. Експлуатація машин і обладнання 208 Агроінженерія Початковий (короткий цикл) Силабус
2. Цифрові технології в АПК 208 Агроінженерія Початковий (короткий цикл) Силабус
3. Геоінформаційні системи 208 Агроінженерія Перший (бакалаврський) Силабус
4. Економіка аграрного виробництва 208 Агроінженерія Перший (бакалаврський) Силабус
5. Експлуатація машин і обладнання 208 Агроінженерія Перший (бакалаврський) Силабус весна

Силабус осінь

6. Програмне забезпечення в системах точного землеробства 208 Агроінженерія Другий (магістерський) Силабус
7. Технічне обслуговування машин для рослинництва 208 Агроінженерія Другий (магістерський) Силабус
8. Геоінформаційні системи та система точного землеробства 208 Агроінженерія Другий (магістерський) Силабус
9. Механізовані технології у рослинництві 208 Агроінженерія Другий (магістерський) Силабус
10. Економіка аграрного виробництва 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
11. Експлуатаційні властивості транспортних засобів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
12. Логістика 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
13. Моделювання транспортних процесів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
14. Пасажирські перевезення 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
15. Транспортні технології в АПК 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
16. Геоінформаційні системи 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
17. Експлутаційні властивості транспортних засобів 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
18. Інформаційні системи та технології 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
19. Системи навігації та зв`язку на транспорті 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
20. Транспортна логістіка 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
21 Геоінформаційні системи 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Перший (бакалаврський) Силабус
22. Транспортні технології в аграрному виробництві 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Другий (магістерський) Силабус
23 Управління ланцюгами поставок, запасами і логістичними центрами 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Другий (магістерський) Силабус