Викладачі і співробітники кафедри «Транспортних технологій» готові до співробітництва, наукових розробок та обміну досвідом зі студентами та колегами по таких наукових напрямах: 

 

 1. Дослідження впливу рушіїв МТА на ґрунт.
 2. Моделювання транспортних процесів підприємств.
 3. Організація та удосконалення транспортних процесів шляхом використання сучасного програмного забезпечення.
 4. Дослідження і обґрунтування організації перевезень пасажирів у сільській місцевості для умов Сумського району.
 5. Аналіз та обґрунтування логістичних маршрутів при міжміських перевезення.
 6. Удосконалення технологій автомобільних перевезень.
 7. Удосконалення технологій пасажирських автомобільних перевезень.
 8. Дослідження і обґрунтування організації роботи складських приміщень.
 9. Дослідження та моделювання транспортного руху на перехресті.
 10. Удосконалення існуючих маршрутів пасажирських перевезень.
 11. Аналіз та удосконалення процесу перевезення сільськогосподарської продукції.
 12. Аналіз та удосконалення процесу контролю та супроводу водіїв транспортного засобу.
 13. Розробка нових та удосконалення існуючих логістичних зв’язків виробництва.
 14. Аналіз та удосконалення процесу організації дорожнього руху на завантажених ділянках.
 15. Аналіз та удосконалення контейнерних перевезень автомобільним транспортом.
 16. Удосконалення процесу інтермодальних перевезень.
 17. Аналіз та розробка логістичних зв’язків для інтермодальних (мультимодальних) перевезень.

 

ДБТ . Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі. 06.2021-06.2026.

 

Контакти викладачів знаходіться на персональних сторінках складу кафедри.