Руденко Віктор Аркадійович

Руденко Віктор Аркадійович

доцент кафедри транспортних технологій,
кандидат
технічних наук, доцент

E-mail: rudvik1942@ukr.net

Народився 6 листопада 1942  року у с. Кійма, Акмолінської обл., Казахстан.

1959-1962 – навчався в Атбасарському технікумі механізації та електрифікації сільського господарства. Диплом техніка-механіка з відзнакою.

1962-1963 – навчання в Целіноградському сільськогосподарському інституті.

1963-1966 – служба в лавах збройних сил Радянського Союзу.

1966-1970 – продовження навчання в Целіноградському інженерно-будівельному інституті. Диплом інженера-механіка автомобільного транспорту з відзнакою.

1970-1974 – асистент, старший викладач кафедри “Експлуатація автомобільного транспорту” Целіноградського інженерно-будівельного інституту.

1974-1977 – навчання в аспірантурі при Московському автомобільно-дорожньому інституті за спеціальністю “автомобільні дороги та автомобільний транспорт”.

1979 – успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.22.10 в Московському автомобільно-дорожньому інституті на тему „Исследование и разработка метода диагностирования тормозных систем автомобилей с гидравлическим приводом встроенными средствами”.

1977-1982 – старший викладач, доцент кафедри “Експлуатація автомобільного транспорту” Целіноградського інженерно-будівельного інституту.

З 1982 року і по цей час працюю в Сумському національному аграрному університеті на кафедрі “Трактори та сільськогосподарські машини” на посаді доцента.

Основні навчальні дисципліни: Теорія експлуатаційних властивостей транспортних засобів, Ресурсозбереження при транспортному обслуговуванні агропромислового комплексу.

Напрям наукових досліджень:  Визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів роботи подрібнювачів сільськогосподарської продукції.

Підвищення кваліфікації (стажування): ПрАТ «Суми-Авто», Термін стажування: 16.01.17-14.02.17. Тема «Аналіз та дослідження експлуатаційних властивостей транспортних засобів, які використовуються в різних виробничих умовах»

Держбюджетні  тематики: 1. ДБТ «Розробка і впровадження екологобезпечних, енергоощадних технічних засобів та методів експлуатації в умовах зони лісостепу України».

2. ДБТ 0121U111512.  Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі. 06.2021-06.2026.

Підвищення кваліфікації (стажування): 1. ПрАТ  «Сумиавто» з 16.01.17 по 14.02.17.