Саржанов Олександр Анатолійович

Доцент кафедри транспортних технологій

Кандидат технічних наук, доцент

CV-Sarzhanov

E-mail: alexsar@i.ua

Scopus ID: 57195835827

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3973-0185

Scholar.google: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=StHnt44AAAAJ

1980-1985 рр. – навчання в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В.Докучаєва

З 1987 року працював на посадах асистента, старшого викладача кафедри тракторів та с.г. машин

1995-1999 рр.– навчання в аспірантурі Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства

З 2005р. – доцент, завідувач кафедри експлуатації техніки.

Основні навчальні дисципліни: Геоінформаційні системи та система точного землеробства, Системи навігації та зв’язку на транспорті

ДБТ: „Інформаційне забезпечення технологій та обґрунтування технічних засобів для механізованих технологічних процесів в агропромисловому виробництві”.  № держ. реєстру:  0115U001338 Укр ІНТЕІ.