Семірненко Юрій Іванович

доцент кафедри транспортних технологій,
кандидат технічних наук, доцент

E-mail: usemirnenko@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4230-4614

Scopus ID 57221762113

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=aNpNexEAAAAJ&hl=uk

CV

Народився 17 січня 1965 року в селі Червоному (Старе Село) Сумського району Сумської області.

В 1979 році закінчив 8 класів Червоненської восьмирічної школи. В тому ж році вступив до Сумського технікуму цукрової промисловості.

В 1983 році закінчив Сумський технікум цукрової промисловості за спеціальністю: «Автоматизація виробничих процесів».

1985–1990 р. навчання в Сумському філіалі Харківського сільськогосподарського інституту на факультеті «Механізація сільського господарства».

Після закінчення інституту працював головним інженером радгоспу «Шпилівський» Сумського району Сумської області.

В 1992 році перейшов працювати в Сумський сільськогосподарський інститут на посаду асистента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини».

В 1994 році вступив до заочної аспірантури.

В 1998 році захистив кандидатську дисертацію, присвячену регулюванню напружено-деформованого стану конструкцій.

1998–2005 р. – працював на посаді доцента кафедри «Трактори та сільськогосподарські машини».

З жовтня 2005 року і по теперішній час працюю завідувачем та доцентом кафедри «Проектування технічних систем».

Основні навчальні дисципліни: Підйомно-транспортні машини, Деталі машин.

Напрям наукових досліджень: Зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок удосконалення технологій утилізації рослинних відходів АПК.

Грантова, держбюджетна та госпдоговірна тематика:

ДБТ Семірненко Ю.І. “Удосконалення технології утилізації рослинних відходів сільськогосподарського виробництва“ 0120U100885 (01.2020р.-12.2023р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

СНАУ Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів Програма підвищення кваліфікації « Забезпечення якості вищої освіти» реєстр. № 1372 від 20.05.2020 р.
2. Вроцлавський університет природокористування (Польща). Науково-педагогічне стажування «Інноваційні технології в науці та освіті: Європейський досвід». Реєстр. № 0771 від 29.03.2021 р.