Таценко Олександр Володимирович

Таценко Олександр Володимирович

Старший викладач кафедри транспортних технологій

E-mail: oleksandr.tatsenko@snau.edu.ua

Research ID: W-7023-2018

Scopus ID:-57487913100

ORSID: https://orcid.org/0000-0003-1762-8219

Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=sHFsp-4AAAAJ&hl

CV – Tastenko 

Народився 03 грудня 1971 року в селі Московське, Липово-Долинського району Сумської області.

З 1979 по 1989 роки навчання в Московській середній школі Липово-Долинського району.

В серпні 1989 року по результатах конкурсних вступних іспитів був зарахований на денну форму навчання в Сумську філію Харківського сільськогосподарського інституту ім. Докучаєва на факультет Механізації с/г.

З вересня 1989 року по липень 1994 року навчався в Сумському сільськогосподарському інституті за спеціальністю 31.13 «Механізація сільського господарства».

Після закінчення навчання в інституті з липня 1994 року працював навчальним майстром кафедри “Експлуатації машинно-тракторного парку” Сумського сільськогосподарського інституту.

З вересня 1995 року по липень 1996 року навчався на денному відділенні в магістратурі при Сумському державному аграрному університеті за спеціальністю 8.091901 «Механізація сільського господарства».

По завершенні навчання в магістратурі працював навчальним майстром кафедри “Експлуатації машинно-тракторного парку”, а згодом з вересня 1999 року після реорганізації кафедри, навчальним майстром кафедри “Експлуатації і ремонту машин” Сумського державного аграрного університету.

З вересня 2001 року був переведений з посади навчального майстра на посаду асистента кафедри “Експлуатації і ремонту машин” Сумського національного аграрного університету.

З липня 2005 року в зв’язку з реорганізацією кафедри “Експлуатації і ремонту машин” був переведений на посаду асистента кафедри „Експлуатації техніки”.

З листопада 2008 року по листопад 2012 року навчався без відриву від виробництва (заочно) в аспірантурі Сумського Національного Аграрного Університету за спеціальністю 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

З вересня 2008 року  працюю на посаді старшого викладача кафедри „Експлуатації техніки” Сумського Національного Університету.

З 01 листопада 2022 року і по теперішній час працюю на посаді старшого викладача кафедри “Транспортних технологій” Сумського НАУ.

Основні навчальні дисципліни: Транспортні технології в аграрному виробництві; експлуатаційні властивості транспортних засобів; експлуатація машин і обладнання; механізовані технології у рослинництві; проектування технологічних процесів у рослинництві.

Напрями наукових досліджень: Дослідження питань раціонального використання технічних засобів в технологічних процесах та технологіях для аграрного виробництва; планування і організація ефективної роботи парків технічних засобів для умов виробничих підприємств.

Держбюджетна та госпдоговірна тематика: 1. «Розробка методів удосконалення транспортних систем та технологій перевезень в агропромисловому комплексі». Державний реєстраційний номер: 0121U111512. Дата реєстрації: 12-06-2021. Відповідальний виконавець наукової теми.

  1. „Дослідження механізованих технологічних процесів та технічних засобів по забезпеченню сучасних технологій виробництва зернових та технічних культур”. Науково-дослідна робота по госпдоговорній тематиці відповідно тематичного плану кафедри. Відповідальний виконавець наукової теми.
  2. „Інформаційне забезпечення технологій та обґрунтування технічних засобів для механізованих технологічних процесів в агропромисловому виробництві”. (№ держ. реєстру: 0115U001338 Укр ІНТЕІ).

Підвищення кваліфікації (стажування):  1. АТ «Сумиобленерго», служба транспорту і логістики, термін стажування 15.03 – 15.04. 2021 року (наказ від 10 березня 2021 року №327-ВК), Тема: «Транспортні системи та технології в умовах сучасного виробництва».

  1. НУБіП ННІ післядипломної освіти курси підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» випускна робота «Впровадження інтерактивних технологій навчання при вивченні дисципліни «Механізовані технології у рослинництві» Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/004872-17 від 17 листопада 2017 року реєстраційний номер 4872.

Готовий для співробітництва за напрямками:

  1. Транспортні системи в аграрному виробництві.
  2. Механізовані процеси та технології в аграрному виробництві;
  3. Використання технічних засобів у аграрному виробництві;
  4. Планування і організація ефективної роботи технічних засобів аграрних підприємств.

Інша інформація: заступник декана факультету будівництва та транспорту з питань ліцензування та акредитації