Сьогодні на факультеті відбувся збір здобувачів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» ОПП  «Будівництво та цивільна інженерія» для розгляду питання підготовки кваліфікаційної роботи. Гарант  освітньо-професійної програми к.т.н, доцент Циганенко Л.А ще раз довела здобувачам освіти інформацію, яка розташована на офіційному сайті факультету та стосується виконання кваліфікаційної роботи, а саме: методичні рекомендації щодо розробки кваліфікаційної роботи, графік виконання роботи, закріплені консультанти за розділами та необхідна документація для її оформлення.

Особлива увага була приділена темі: «Академічна доброчесність – це важливо». Здобувачам освіти було закцентовано увагу на методичні матеріали щодо забезпечення академічної доброчесності, відповідальність за порушення норм доброчесності та загальні принципи академічної доброчесності як невідємної частини підготовки фахівця в освітньому середовищі. Гарант ОПП ознайомила здобувачів освіти з оціненим протоколом перевірки на плагіат кваліфікаційної роботи СО Бакалавр, який надано відділом якості освіти СНАУ. Було також проаналізовано не оцінений протокол перевірки на плагіат від відділу якості освіти з перевищенням нормативних показників та що призвело до цієї ситуації.

 В цілом захід пройшов продуктивно, Циганенко Л. відповіла на всі поставлені питання від здобувачів освіти.