ЛЕКЦІЇ ВІД ПРОФЕСОРА ПАНА PROF. DR.-ING. CHRISTOPH DAUBERSCHMIDT (HM)

В рамках циклу міжнародних лекцій на  факультеті будівництва та транспорту 26 квітня, 3 травня та 10 травня були прочитані лекції №№ 4,5,6   в рамках циклу лекцій «Durability of concrete and hygrothermal simulation of corrosion» (Довговічність бетону та гігротермічне моделювання корозії).

Лекції  були присвячені таким темам як:

Лекції проводяться  за підтримки фонду DAAD зокрема для студентів ФБТ Сумського  НАУ (http://surl.li/gzdkr, http://surl.li/gnvtp).

Автором  лекції та доповідачем виступив  пан професор Christoph Dauberschmidt з будівельного факультету Hochschule München University of Applied Sciences (Університет прикладних досліджень, Мюнхен, Німеччина)

По завершенню  заходу, що відбувся 10 травня 2023  року  пан професор відповів на питання українських слухачів – здобувачів 1 го та 2-го рівня вищої освіти ФБТ.

Питання, що розглядаються в циклі лекцій тісно пов’язані з тематикою корозійних процесів в композитному будівельному матеріалі – залізобетоні. Показано, як низка факторів (карбонізація, хлоридизація бетону, ступінь  його зволоження та температура зовнішнього середовища) впливають  на корозійні процеси в бетоні – швидкість розповсюдження корозії.

Опис процесів та явищ відбувається на основі хімії будівельних матеріалів, зокрема складових бетонного каменю.

Знання набуті студентами під час лекцій розширять їх кругозір, знання з хімії будівельних матеріалів, дозволять ознайомитися з сучасним європейськими дослідними методиками, способами захисту бетонних конструкцій від агресивного середовища.