23 травня на базі Центральноукраїнського національного технічного університету відбулась Міжнародна науково-технічна on-line конференція «ПРОБЛЕМИ БУДІВЕЛЬНОГО ТА ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСІВ» яка була присвячена 50-річчю кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва.

В роботі секції 1. «Актуальні питання будівництва, цивільної інженерії та архітектури» конференції  активну участь прийняли науково-педагогічний склад факультету та студенти 2-4 курсів здобувачі СО Бакалавр  та 1-2 курсів СО Магістр спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія та 275 Транспортні технології.

Від факультету будівництва та транспорту виступили : здобувач СО Магістр Андрій Фесенко з доповіддю на тему «До питання енергоефективності житлових будівель» та Володимир Мукосеєв з доповіддю на тему « Особливості спирання залізобетонних балок на цегляну кладку».

Тематика доповідей представників інших ВНЗ була дуже цікавою та різноманітною, участь здобувачів освіти факультету з різних курсів та ОПП в якості слухачів дозволила їм  отримати інформацію з актуальних наукових напрямків та досліджень в галузі будівництва, транспорту та транспортних технологій.

Дякуємо кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнського НТУ в особі д.т.н., професора Віктора Антоновича Пашинського за можливість прийняти участь в міжнародній конференції та поділитися досвідом з питань, які досліджуються на факультеті будівництва та транспорту.