ЦИГАНЕНКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Доцент кафедри будівельних конструкцій, кандидат технічних наук
E-mail: bk2016@ukr.net
ResearcherID: W-9568-2018
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=k7pdYX8AAAAJ&hl=uk
Народилась 1 січня 1972 році в м. Ворошиловград;
1989-1994 – навчання на будівельному факультеті Сумського сільськогосподарського інституту, диплом з відзнакою. Спеціальність «промислове та цивільне будівництво», кваліфікація «інженер-будівельник»;
1994-1995 – асистент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету;
1995-1998 – навчання в аспірантурі денної форми Сумського державного аграрного університету за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди”;
1999 рік – захист дисертації на здобуття науково ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 “Будівельні конструкції, будівлі та споруди” в Полтавському державному технічному університеті ім. Ю. Кондратюка за темою “Залізобетонні оболонки покриття з поверхнею нової форми”;
2004 рік – отримання вченого звання доцента кафедри будівництва та архітектури;
1998 - 2004 – асистент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету СНАУ;
2012-2014 - виконувач обов’язків завідувача кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету;
З 2004 року до теперішнього часу доцент кафедри будівельних конструкцій будівельного факультету СНАУ;
Основні навчальні дисципліни: залізобетонні та кам’яні конструкції, будівельні конструкції, розрахунок та конструювання спеціальних споруд, випробування будівель та споруд з основами наукових досліджень;
Напрям наукових досліджень: пошук нових ефективних форм оболонок для покриття будівель та споруд, основи проектування будівель та споруд в програмних комплексах, просторова робота конструктивних систем, робота залізобетонних конструкцій з тріщинами;
Стажування та/чи підвищення кваліфікації:
1. Сумський філіал Московського Центрального Науково-Дослідного Інституту промислових будівель, Суми, 2006 р;
2. Науково-виробниче підприємство «Будівельна наука» Академії будівництва України. Суми, 2010 р.
3. Національний університет біоресурсів і природокористування України ПНІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації (12СПК 880689). Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності, 2013р;
4. Розроблення дистанційних курсів в системі Moodle, Сумський національний аграрний університет, 2013 р.
5. Школа-семінар педагогічної майстерності свідоцтво №78. Сумський національний аграрний університет, 2017 р.